Nikon D200 user manual download (Page 91 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 91 of 221
81
Referenční informace—Fotografování s bleskem
Blokace zábleskové expozice
Tato funkce se používá k zablokování hodnoty zábleskového výstupu (zábleskové expozice)
a umožňuje tak změnu kompozice snímku při zachování stejné zábleskové expozice. Tím je
zajištěna správná expozice objektu zábleskem i v případě, kdy se tento objekt nenachází v
konečné kompozici uprostřed obrazového pole. Zábleskový výstup je automaticky upraven
při jakýchkoli změnách nastavení citlivosti ISO nebo hodnoty clony. Pro použití blokace
zábleskové expozice:
1
V uživatelské funkci f4 (
FUNC. Button
;
170) vyberte
volbu
FV Lock
nebo
FV Lock/Lens Data
.
2
Stiskněte tlačítko pro vyklápění vestavěného blesku;
blesk se vyklopí do pracovní polohy.
3
Umístěte fotografovaný objekt do středu obrazového
pole a namáčkněte tlačítko spouště pro zaostření.
4
Stiskněte tlačítko FUNC. Blesk emituje monitorovací
předzáblesky
pro
určení
hodnoty
zábleskové
expozice. Zábleskový výstup se upraví vzhledem k
naměřeným hodnotám a uloží do paměti; současně
se na kontrolním panelu a v hledáčku zobrazí symboly
blokace zábleskové expozice (
a
).
5
Upravte kompozici snímku požadovaným způsobem.
Sample
This manual is suitable for devices