Nikon D200 user manual download (Page 90 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 221
80
Referenční informace—Fotografování s bleskem
Korekce zábleskové expozice
Korekci zábleskové expozice lze použít ke zvýšení resp. snížení zábleskové expozice
oproti hodnotě, nastavené fotoaparátem. Záblesková expozice může být zvýšena pro
jasnější zobrazení hlavního objektu, nebo snížena pro redukci nechtěných jasů a reflexů.
Jako vodítko pro stanovení hodnoty korekce zábleskové expozice lze použít následující
informaci: kladná hodnota korekce je vhodná v případě, kdy je hlavní objekt tmavší než
pozadí; záporná hodnota korekce je vhodná, když je hlavní objekt jasnější než pozadí.
Stiskněte tlačítko
a otáčením pomocného příkazového
voliče nastavte korekci zábleskové expozice s využitím
indikací na kontrolním panelu nebo v hledáčku fotoaparátu.
Korekci zábleskové expozice lze nastavit v rozmezí –3 EV
(tmavší) až +1 EV (světlejší), v krocích po / EV.
Při nastavení jiné hodnoty korekce, než ±0, se po uvolnění
tlačítka & zobrazí na kontrolním panelu a v hledáčku
fotoaparátu symbol
. Aktuálně nastavenou hodnotu
korekce expozice lze zobrazit stiskem tlačítka
.
Normální zábleskovou expozici lze obnovit nastavením
hodnoty korekce „±0,0“, nebo provedením dvoutlačítkového
resetu (
97). Korekce zábleskové expozice není zrušena
vypnutím fotoaparátu.
Použití korekce zábleskové expozice při práci s externími blesky
Korekce zábleskové expozice je k dispozici rovněž při připojení volitelných blesků SB-800 a SB-600.
Modelovací osvětlení
Vestavěný blesk a volitelné externí blesky SB-800, SB-600, a SB-R200 emitují při stisku tlačítka kontroly
hloubky ostrosti modelovací záblesk. Modelovací osvětlení lze vypnout pomocí uživatelské funkce
e4 (
Modeling Flash
;
166).
b3—EV Step (
154)
Tato uživatelská funkce umožňuje nastavit krok zábleskové expozice na / nebo 1 EV.
Sample
This manual is suitable for devices