Nikon D200 user manual download (Page 9 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 221
vii
Referenční informace: Přehrávání snímků detailně
Referenční informace: Přehrávání snímků detailně
...........................................
...........................................
9
9
8
Přehrávání snímků
.............................................................................................................................
98
Přehrávání jednotlivých snímků
..............
98
Fotografické informace ke snímkům ...
99
Zobrazení více snímků: Přehrávání
stránek náhledů snímků
..............................
102
Pohled na snímek zblízka: Zvětšení
výřezu snímku
.....................................................
103
Ochrana snímku před vymazáním
........
104
Mazání jednotlivých snímků
......................
105
Přehrávání snímků v televizoru (i dál)
........................................................................................
106
Propojení fotoaparátu s počítačem
............................................................................................
107
Tisk snímků
..........................................................................................................................................
110
Nastavení fotoaparátu
Nastavení fotoaparátu
...........................................................................................
...........................................................................................
11
11
5
Základní nastavení fotoaparátu: Menu SET UP
.......................................................................
115
Menu Format
......................................................
116
Menu LCD Brightness
....................................
116
Menu Mirror Lock-Up
.....................................
117
Menu Video Mode
...........................................
117
Menu World Time
.............................................
117
Menu Language
................................................
118
Menu Image Comment
................................
118
Menu Auto Image Rotation
.......................
119
Menu Recent Settings
...................................
119
Menu USB
..............................................................
121
Menu Dust Off
Ref Photo
............................
121
Menu Battery Info
............................................
123
Menu Firmware Version
................................
123
Snímací režim: Menu snímacího režimu
...................................................................................
124
Menu Shooting Menu Bank
.......................
125
Menu Menu Reset
............................................
127
Menu Folders
......................................................
128
Menu File Naming
...........................................
129
Menu Optimize Image
..................................
129
Menu Color Space
...........................................
129
Menu Image Quality
.......................................
129
Menu Image Size
..............................................
130
Menu JPEG Compression
............................
130
Menu RAW Compression
.............................
130
Menu White Balance
......................................
130
Menu Long Exp. NR
.........................................
131
Menu High ISO NR
...........................................
131
Menu ISO Sensitivity
.......................................
132
Menu Image Overlay
......................................
132
Menu Multiple Exposure
..............................
132
Menu Interval Timer Shooting
.................
132
Menu Non-CPU Lens Data
..........................
132
Přehrávací režim: Menu přehrávacího režimu
.........................................................................
133
Menu Delete
........................................................
133
Menu Playback Folder
...................................
135
Menu Slide Show
..............................................
135
Menu Hide Image
............................................
137
Menu Print Set
....................................................
139
Menu Display Mode
.......................................
141
Menu Image Review
......................................
141
Menu After Delete
...........................................
142
Menu Rotate Tall
...............................................
142
Uživatelské funkce
.............................................................................................................................
143
Technické informace
Technické informace
..............................................................................................
..............................................................................................
17
17
3
Volitelné příslušenství
......................................................................................................................
173
Péče o fotoaparát
...............................................................................................................................
184
Řešení možných problémů
............................................................................................................
189
Dodatek
.................................................................................................................................................
195
Specifikace
...........................................................................................................................................
203
Rejstřík
...................................................................................................................................................
208
Sample
This manual is suitable for devices