Nikon D200 user manual download (Page 89 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 221
79
Referenční informace—Fotografování s bleskem
4
Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a zkontrolujte expozici (čas závěrky a
hodnotu clony). Časy závěrky a hodnoty clon, dostupných v kombinaci s vestavěným
bleskem, jsou uvedeny v následující tabulce.
Expoziční režim
Čas závěrky
Clona
P
Nastavený automaticky fotoaparátem (/–/ s)
1
Nastavená automaticky
fotoaparátem
63
S
Nastavený uživatelem (/–30 s)
2
64
A
Nastavený automaticky fotoaparátem (/–/ s)
1
Nastavená uživatelem
3
66
M
Nastavený uživatelem (/–30 s)
2
68
1 Limit pro dlouhé časy závěrky lze nastavit pomocí uživatelské funkce e2 (
Flash Shutter
Speed
;
161). Bez ohledu na provedené nastavení může fotoaparát volit časy závěrky až do
30 s při použití: synchronizace s dlouhými časy závěrky, synchronizace s dlouhými časy závěrky/
synchronizace na druhou lamelu závěrky, a předblesk proti červeným očím/synchronizace s
dlouhými časy závěrky.
2 Časy závěrky kratší než / s budou po vyklopení vestavěného blesku (resp. nasazení a zapnutí
externího blesku) automaticky změněny na / s.
3 Pracovní rozsah blesku se mění podle nastavení clony a citlivosti ISO. Nastavujete-li manuálně
hodnotu cloně v expozičních režimu
A
nebo
M
, postupujte podle údajů v tabulce pracovních
rozsahů blesku (
200).
5
Zkontrolujte
rozsvícení
indikace
připravenosti
k
záblesku v hledáčku fotoaparátu. Není-li při použití
vestavěného blesku zobrazena indikace připravenosti
k záblesku, nelze provést expozici snímku.
6
Určete výřez snímku a ujistěte se, že se fotografovaný objekt nachází uvnitř aktuálního
pracovního rozsahu blesku (
200). Poté zaostřete a exponujte. Pokud bliká po
dobu tří sekund po expozici snímku indikace připravenosti k záblesku, znamená
to, že byl odpálen záblesk na plný výkon a hrozí podexpozice snímku. Zkontrolujte
zhotovený snímek na monitoru. Je-li snímek podexponovaný, upravte nastavení a
opakujte expozici.
e1—Flash Sync Speed (
160)
Tuto uživatelskou funkci lze použít pro aktivaci režimu automatické vysoce rychlé FP synchronizace
(vyžaduje volitelné externí blesky SB-800, SB-600, nebo SB-R200; není k dispozici u vestavěného blesku),
nebo k omezení nejkratšího synchronizačního času pro práci s bleskem na čas delší, než / s. Pro fixování
času závěrky na limitní synchronizační čas pro práci s bleskem v expozičních režimech
S
a
M
vyberte
nastavení času závěrky, dostupné po volbě nejdelšího času závěrky (30 s resp.
). Na kontrolním
panelu se v místě indikace způsobu činnosti synchronizace blesku zobrazí symbol X.
Sample
This manual is suitable for devices