Nikon D200 user manual download (Page 88 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 221
78
Referenční informace—Fotografování s bleskem
Použití vestavěného blesku
Pro fotografování s vestavěným bleskem:
Nepracujete-li s vestavěným bleskem, zaklopte jej lehkým přitisknutím k tělu fotoaparátu (až do
zaaretování) do transportní pozice pro úsporu baterie.
Nepracujete-li s vestavěným bleskem
1
Zvolte metodu měření expozice (
61). Pro aktivaci i-
TTL vyvažovaného doplňkového záblesku pro digitální
jednooké zrcadlovky nastavte měření Matrix nebo
integrální měření se zdůrazněným středem. Při volbě
bodového měření expozice je automaticky aktivován
standardní
i-TTL
záblesk
pro
digitální
jednooké
zrcadlovky.
2
Stiskněte tlačítko pro vyklopení vestavěného blesku.
Vestavěný blesk fotoaparátu se vyklopí a začne
se nabíjet. Po nabití blesku se rozsvítí indikace
připravenosti k záblesku.
3
Stiskněte tlačítko
a otáčením hlavního příkazového
voliče nastavte na kontrolním panelu požadovaný
režim synchronizace blesku.
Synchronizace s
dlouhými časy/
předblesk proti
červeným očím
1
Synchronizace na
druhou lamelu
3
Předblesk proti
červeným očím
Synchronizace
na první lamelu
1 K dispozici pouze v expozičních režimech
P
a
A
. V expozičních
režimech
S
a
M
je aktivován režim
(předblesk proti
červeným očím).
2 K dispozici pouze v expozičních režimech
P
a
A
. V expozičních
režimech
S
a
M
je aktivován režim
(synchronizace na
první lamelu).
3 V expozičních režimech
P
a
A
je po uvolnění tlačítka
nastaven režim synchronizace blesku
(synchronizace
s dlouhými časy závěrky/synchronizace na druhou lamelu
závěrky).
Synchronizace s
dlouhými časy
2
Sample
This manual is suitable for devices