Nikon D200 user manual download (Page 87 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 221
77
Referenční informace—Fotografování s bleskem
Režimy synchronizace blesku
Fotoaparát podporuje následující režimy synchronizace blesku:
Režim synchronizace blesku
Popis
Synchronizace na první
lamelu závěrky
Tento režim je doporučený pro většinu situací. V programové a časové
automatice jsou automaticky nastavovány časy závěrky v rozmezí /
až / s (/ až / s při použití volitelných externích blesků vybavených
režimem automatické vysoce rychlé FP synchronizace;
160).
Předblesk proti červeným
očím
Reflektor předblesku proti červeným očím se rozsvítí cca jednu sekundu
před odpálením hlavního záblesku. Zornice očí fotografovaného objektu
se zúží, čímž dojde k redukci patrnosti „červených očí“, vyskytujících se na
snímcích v důsledku použití blesku jako osvětlení.
Předblesk proti červeným
očím/synchronizace s
dlouhými časy závěrky
Tento režim kombinuje předblesk proti červeným očím a synchronizaci s
dlouhými časy závěrky. Režim je dostupný pouze v programové a časové
automatice. Pro eliminaci rizika rozhýbání snímků se doporučuje umístit
fotoaparát na stativ.
Synchronizace s
dlouhými časy závěrky
Záblesk je kombinován s dlouhými časy závěrky (až do 30 s) pro možnost
zachycení objektu i pozadí snímku za noci resp. nízké hladiny osvětlení.
Tento režim je k dispozici v programové a časové automatice. Pro eliminaci
rizika rozhýbání snímků se doporučuje umístit fotoaparát na stativ.
Synchronizace na
druhou lamelu závěrky
Tato synchronizace se používá v clonové automatice nebo manuálním
expozičním režimu; záblesk je odpálen těsně před uzavřením závěrky,
čímž dojde k vytvoření světelné stopy pohybujícího se objektu (ve směru
pohybu). V programové a časové automatice se kombinuje synchronizace
na druhou lamelu závěrky se synchronizací s dlouhými časy závěrky pro
zachycení objektu i pozadí snímku. Pro eliminaci rizika rozhýbání snímků se
doporučuje umístit fotoaparát na stativ.
Předblesk proti červeným očím
Některé objektivy mohou způsobit vinětaci reflektoru předblesku proti červeným očím.
Studiové blesky
Při práci se studiovými blesky nelze použít synchronizaci blesku na druhou lamelu závěrky, protože není
možná správná synchronizace zařízení.
Kompatibilní objektivy
Informace ohledně možnosti použití jednotlivých objektivů v kombinaci s vestavným bleskem, viz
Dodatek.
e3—Built-in Flash (
161)
Pomocí této funkce je možné volit zábleskové režimy pro vestavěný blesk; k dispozici jsou režimy
TTL
,
Manual
,
Repeating Flash
, a
Commander Mode
. V zábleskovém režimu Manual má vestavěný
blesk na plný výkon směrné číslo 13 (ISO 100/m). V zábleskovém režimu
Repeating Flash
je během
otevření závěrky opakovaně vyzářen záblesk (stroboskopický záblesk); pomocí menu je možné nastavit
zábleskový výstup, počet záblesků a interval mezi záblesky. Zábleskový režim
Commander Mode
slouží
k bezdrátovému dálkovému ovládání volitelných externích blesků SB-800, SB-600, a SB-R200.
Sample
This manual is suitable for devices