Nikon D200 user manual download (Page 86 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 221
76
Referenční informace—Fotografování s bleskem
Fotoaparát D200 je vybaven vestavěným bleskem se směrným číslem 12 m (ISO 100),
který lze použít nejen za nízké hladiny osvětlení, ale rovněž pro vyjasnění stínů a objektů v
protisvětle, nebo pro přidání světel do očí fotografovaného objektu.
Vestavěný blesk fotoaparátu podporuje následující typy řízení zábleskové expozice:
i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky
: Blesk emituje bezprostředně před
odpálením hlavního záblesku sérii prakticky neviditelných předzáblesků (monitorovací předzáblesky).
Světlo předzáblesků odražené od objektů ve všech částech obrazového pole je zachyceno
1005pixelovým RGB snímačem a analyzováno v kombinaci s informacemi z měření expozice Matrix
tak, aby se dosáhlo optimální zábleskové expozice pro přirozené vyvážení osvětlení mezi hlavním
objektem a okolním osvětlením v pozadí snímku. Při použití objektivu typu G nebo D je do výpočtu
zábleskové expozice zahrnuta rovněž zaostřená vzdálenost. Přesnost výpočtu zábleskové expozice
je možné u objektivů bez vestavěného CPU zvýšit zadáním dat objektivu (ohnisková vzdálenost a
světelnost;
93 – 95). Není k dispozici při aktivaci bodového měření expozice.
Standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky
: Zábleskový výstup je nastaven tak, aby se dosáhlo
standardní expozice snímku; jas pozadí snímku není brán v úvahu. Tento způsob řízení zábleskové
expozice je vhodný u snímků, u kterých je třeba zvýraznit hlavní objekt na úkor detailů v pozadí, resp.
při použití korekce expozice. Standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky je automaticky
aktivován při použití bodového měření expozice.
Fotografování s bleskem
Použití vestavěného blesku
Citlivost ISO
i-TTL řízení záblesku pracuje v rozmezí citlivostí ISO 100 až 1600. Při použití citlivostí nad ISO 1600 nemusí
být možné dosažení správné expozice zábleskem. Při použití volby
On
v uživatelské funkci b1 (
ISO Auto
;
152) je automaticky upravováno nastavení citlivosti ISO pro dosažení optimální zábleskové expozice.
Výsledkem může být podexpozice objektů v popředí u snímků zhotovených s bleskem v kombinaci s
dlouhými časy závěrky, za denního světla, nebo proti jasnému pozadí. V těchto případech použijte jiný
režim synchronizace blesku, než synchronizaci s dlouhými časy závěrky, resp. použijte expoziční režim
A
nebo
M
a nastavte nižší clonové číslo.
Použití vestavěného blesku
Použijete-li vestavěný blesk v režimu sériového snímání, je při každém stisku tlačítka spouště zhotoven
pouze jeden snímek.
Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny během nabíjení blesku nepracuje stabilizace obrazu
(objektivy VR).
Po zhotovení několika po sobě jdoucích snímků s vestavěným bleskem může dojít k dočasnému
odpojení vestavěného blesku pro ochranu výbojky. Vestavěný blesk lze znovu použít po krátké pauze.
Vyzařovací úhel reflektoru blesku
Vyzařovací úhel reflektoru blesku je dostatečný pro objektivy s ohniskovou vzdáleností 18 mm. Při použití
některých objektivů resp. clon nemusí být možné osvítit celý objekt (
201).
Sample
This manual is suitable for devices