Nikon D200 user manual download (Page 85 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 221
75
Referenční informace—Expozice
Fotoaparát modifikuje expozici změnou nastavení času závěrky a clony (programová automatika),
clony (clonová automatika), resp. času závěrky (časová automatika, manuální expoziční režim).
Vyberete-li v uživatelské funkci b1 (
ISO Auto
) volbu
On
, fotoaparát při překročení limitů expozičního
systému automaticky změní hodnotu citlivosti ISO tak, aby bylo možné dosáhnout optimální
expozice. Je-li uživatelská funkce e5 (
Auto BKT Set
) nastavena na
AE Only
resp. na
AE & Flash
,
a uživatelská funkce b1 (
ISO Auto
) nastavena na
On
, fotoaparát mění nastavení citlivosti ISO beze
změny času závěrky a clony, bez ohledu na nastavení uživatelské funkce e6 (viz níže).
Expoziční bracketing
Snímací režim
V režimu záznamu jednotlivých snímků a režimu samospouště je při každém stisku tlačítka spouště
zhotoven jeden snímek. V režimech pomalého a rychlého sériového snímání se expozice snímků
pozastaví po zhotovení počtu snímků, specifikovaného v programu bracketingu. Expozice snímků se
obnoví dalším stiskem tlačítka spouště.
Dokončení (obnovení) expozičního resp. zábleskového bracketingu
Dojde-li k zaplnění paměťové karty před expozicí všech snímků bracketingu, je možné sekvenci
bracketingu dokončit (obnovit) expozicí zbývajících snímků po výměně paměťové karty resp. uvolnění
místa (vymazání nějakých snímků) na stávající paměťové kartě. Dojde-li k vypnutí fotoaparátu před
expozicí všech snímků bracketingu, obnoví se sekvence při dalším zapnutí fotoaparátu.
e6—Manual Mode Bkting (
167)
Tato uživatelská funkce určuje chování expozičního a zábleskového bracketingu v manuálním
expozičním režimu. Expozice snímků bracketingu může probíhat změnou zábleskové expozice (výkonu
záblesku) společně se změnou času závěrky a/nebo clony, nebo pouze změnou zábleskové expozice.
e7—Auto BKT Order (
167)
Tato uživatelská funkce slouží ke změně pořadí snímků bracketingu.
Sample
This manual is suitable for devices