Nikon D200 user manual download (Page 84 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 221
74
Referenční informace—Expozice
4
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte. Fotoaparát bude u jednotlivých snímků
sekvence měnit expozici a/nebo výkon záblesku podle nastaveného programu.
Modifikace nastavení expozice jsou přičteny k eventuální zadané korekci expozice
(
72) – výsledná hodnota korekce expozice tak může být vyšší, než 5 EV.
Během aktivního režimu bracketingu se na kontrolním panelu zobrazuje indikace
průběhu bracketingu. Po expozici každého snímku ubude z indikace jeden
segment.
Pro zrušení bracketingu stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním příkazovým voličem,
až je počet snímků bracketingu nulový a z kontrolního panelu zmizí symbol
. Při
následující aktivaci bracketingu je obnoven naposled použitý program bracketingu.
Bracketing lze zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového resetu (
97), v takovém
případě však není při následující aktivaci bracketingu obnoven naposled použitý
program bracketingu. Použitím volby
WB Bracketing
v uživatelské funkci e5 dojde
ke zrušení aktuálního programu bracketingu.
Sample
This manual is suitable for devices