Nikon D200 user manual download (Page 83 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 221
73
Referenční informace—Expozice
Expoziční a zábleskový bracketing
U expozičního bracketingu fotoaparát mění při expozici každého snímku hodnotu korekce
expozice, zatímco v případě zábleskového bracketingu mění při expozici každého snímku
korekci zábleskové expozice (pouze zábleskové režimy i-TTL a AA [režim AA pouze v
kombinaci s volitelným bleskem SB-800]). Při každém stisku spouště je zhotoven pouze
jeden snímek, pro dokončení celé sekvence bracketingu je tedy třeba zhotovit více (až 9)
snímků. Expoziční a zábleskový bracketing lze doporučit v situacích, kdy je obtížné určení
správné expozice a není dostatek času na kontrolu výsledků a úpravu nastavení po expozici
každého snímku.
Programy bracketingu
Seznam dostupných programů expozičního a zábleskového bracketingu, viz Dodatek.
e8—Auto BKT Selection (
167)
Je-li třeba, je možné použít hlavní příkazový volič k zapnutí a vypnutí bracketingu, a pomocný příkazový
volič k nastavení počtu snímků a expozičního rozptylu bracketingu.
1
Pomocí uživatelské funkce e5 (
Auto BKT Set
;
166) nastavte typ požadovaného bracketingu. Pro
změnu expozice i výkonu záblesku vyberte
AE
& Flash
(implicitní nastavení), pro změnu pouze
trvalé expozice vyberte
AE Only
, pro změnu pouze
zábleskové expozice vyberte
Flash Only
.
2
Stiskněte tlačítko
a otáčením hlavního příkazového
voliče
nastavte
počet
snímků
bracketingu
(
198 – 199). Při nastavení nenulového počtu snímků se
na kontrolním panelu zobrazí symbol
BKT
a indikace
průběhu bracketingu, a na kontrolním panelu a v
hledáčku začne blikat symbol
.
3
Stiskněte
tlačítko
a
otáčením
pomocného
příkazového
voliče
nastavte
expoziční
rozptyl
bracketingu (
198 –199).
Sample
This manual is suitable for devices