Nikon D200 user manual download (Page 81 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 221
71
Referenční informace—Expozice
Je-li aktivní expoziční paměť, lze měnit následující hodnoty bez ovlivnění celkové expozice snímku:
Expoziční režim
Nastavení
Programová automatika
Čas závěrky a clonu (flexibilní program;
63)
Clonová automatika
Čas závěrky
Časová automatika
Clonu
Nově nastavené hodnoty lze kontrolovat v hledáčku a na kontrolním panelu. Pozor, je-li aktivní
expoziční paměť, nelze měnit metodu měření expozice (změna metody měření expozice je efektivní
až po zrušení expoziční paměti).
Nastavení času závěrky a clony
Měřená plocha
Při použití bodového měření expozice je měřená plocha vymezena kruhovou ploškou o průměru 3 mm
v místě aktivního zaostřovacího pole. Při použití integrálního měření se zdůrazněným středem má pro
expozici největší význam kruhová ploška o průměru 8 mm uprostřed hledáčku.
c1—AE Lock (
156)
Je-li v uživatelské funkci
AE Lock
použita volba
+Release Button
, je expoziční paměť aktivována
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny.
c2—AE-L/AF-L (
156)
V závislosti na nastavení slouží tlačítko
AE-L/AF-L
k současnému uložení expozičních hodnot a zaostřené
vzdálenosti do paměti (implicitní nastavení), resp. pouze k uložení jedné z obou položek (pouze
expoziční hodnoty/pouze zaostřená vzdálenost) do paměti. Další volitelná nastavení umožňují zachovat
uložení expozičních parametrů až do druhého stisku tlačítka
AE-L/AF-L
, expozice snímku, resp. vypnutí
expozimetru.
Sample
This manual is suitable for devices