Nikon D200 user manual download (Page 80 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 221
70
Referenční informace—Expozice
Expoziční paměť
Při použití integrálního měření se zdůrazněným středem má největší vliv na výslednou
expozici střední část obrazového pole. Obdobně při použití bodového měření expozice
jsou expoziční parametry nastaveny v závislosti na světelných podmínkách v místě
aktivního zaostřovacího pole. Nenachází-li se fotografovaný objekt při expozici snímku v
měřené oblasti, bude expozice nastavena podle světelných podmínek v pozadí snímku,
a hlavní objekt může vyjít pod- nebo přeexponovaný. Abyste zamezili takovéto situaci,
použijte expoziční paměť:
1
Vyberte expoziční režim
P
,
S
, nebo
A
a aktivujte
integrální
měření
se
zdůrazněným
středem
nebo bodové měření expozice (expoziční paměť
nepracuje v expozičním režimu
M
). Při použití
integrálního
měření
se
zdůrazněným
středem
nastavte pomocí multifunkčního voliče centrální
zaostřovací pole (
53).
2
Umístěte fotografovaný objekt v zóně zvoleného zaostřovacího pole a namáčkněte
do poloviny tlačítko spouště. Při trvajícím namáčknutí tlačítka spouště do poloviny
a objektu umístěném v zóně zaostřovacího pole stiskněte tlačítko
AE-L/AF-L
pro
uložení expozice do paměti (a s výjimkou manuálního zaostřovacího režimu rovněž
zaostřené vzdálenosti). Zkontrolujte zobrazení indikace správného zaostření (
) v
hledáčku.
Je-li aktivní expoziční paměť, zobrazuje se v hledáčku symbol
AE-L
.
3
Za stálého držení tlačítka
AE-L/AF-L
ve stisknuté poloze
změňte kompozici snímku požadovaným způsobem,
a exponujte.
Sample
This manual is suitable for devices