Nikon D200 user manual download (Page 8 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 221
vi
Pro Vaši bezpečnost
..........................................................................................................................
ii
Upozornění
..........................................................................................................................................
iv
Úvod
Úvod
........................................................................................................................
........................................................................................................................
1
Seznámení s fotoaparátem
............................................................................................................
2
První kroky
...........................................................................................................................................
8
Nasazení objektivu
..........................................
8
Nabití a vložení baterie
.................................
10
Základní nastavení
...........................................
12
Vložení paměťové karty
................................
14
Zaostření hledáčku
..........................................
16
Příručka pro práci s fotoaparátem:
Příručka pro práci s fotoaparátem:
Základní fotografování a přehrávání snímků
Základní fotografování a přehrávání snímků
....
....
1
1
7
Základní fotografování
....................................................................................................................
17
Základní přehrávání snímků
..........................................................................................................
22
Referenční informace
Referenční informace
.............................................................................................
.............................................................................................
2
2
3
Práce s menu fotoaparátu
..............................................................................................................
24
Referenční informace:
Referenční informace:
Fotografování detailně
Fotografování detailně
....................................................
....................................................
2
2
6
Volba snímacího režimu
..................................................................................................................
26
Kvalita a velikost obrazu
..................................................................................................................
28
Image Quality (Kvalita obrazu)
.................
28
Image size (Velikost obrazu)
......................
32
Citlivost ISO
..........................................................................................................................................
33
Vyvážení bílé barvy
...........................................................................................................................
35
Optimalizace snímků
........................................................................................................................
45
Nastavení barevného prostoru
.....................................................................................................
50
Zaostřování
..........................................................................................................................................
51
Zaostřovací režimy
...........................................
51
Volba zaostřovacího pole
............................
53
Volba režimu činnosti
zaostřovacích polí
...........................................
54
Volba velikosti zaostřovacích polí
...........
55
Blokace zaostření
..............................................
56
Pomocný AF reflektor
....................................
58
Dosažení dobrých výsledků při
použití autofokusu
...........................................
59
Manuální zaostřování
.....................................
60
Expozice
................................................................................................................................................
61
Měření
.....................................................................
61
Expoziční režimy
...............................................
62
Expoziční paměť
...............................................
70
Korekce expozice
..............................................
72
Expoziční a zábleskový bracketing
........
73
Fotografování s bleskem
.................................................................................................................
76
Režimy synchronizace blesku
...................
77
Použití vestavěného blesku
.......................
78
Korekce zábleskové expozice
...................
80
Blokace zábleskové expozice
....................
81
Samospoušť
........................................................................................................................................
83
Prolínání snímků a vícenásobná expozice
................................................................................
84
Intervalové snímání
..........................................................................................................................
89
Objektivy bez CPU
.............................................................................................................................
93
Použití přístrojů GPS
.........................................................................................................................
96
Dvoutlačítkový reset
.........................................................................................................................
97
Obsah
Sample
This manual is suitable for devices