Nikon D200 user manual download (Page 79 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 221
69
Referenční informace—Expozice
Objektivy AF Micro Nikkor
Při použití externího expozimetru
je třeba započítávat do výsledné expozice měřítko zvětšení pouze v
případě nastavování hodnoty clony pomocí clonového kroužku objektivu.
Objektivy bez CPU
Pokud byly pomocí položky
Non-CPU Lens Data
v menu snímacího režimu (
93) specifikovány
hodnoty světelnosti a ohniskové vzdálenosti nasazeného objektivu bez vestavěného CPU, zobrazuje se
na kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu aktuálně nastavené
clonové číslo, zaokrouhlené na nejbližší celou hodnotu clony. V
opačném případě se namísto clonového čísla zobrazuje pouze počet
clonových hodnot (
; plná světelnost objektivu je indikována ve
formě
), a aktuální clonové číslo je třeba odečíst na clonovém
kroužku objektivu.
Long Exp. NR (
131)
Pro redukci obrazového šumu při použití dlouhých časů závěrky vyberte volbu
On
v položce
Long Exp.
NR
v menu snímacího režimu.
b3—EV Step (
154)
Tato uživatelská funkce určuje, zda jsou změny nastavení času závěrky a clony prováděny v krocích
ekvivalentních / EV (implicitní nastavení), / EV, resp. 1 EV.
f5—Command Dials (
170)
Uživatelské funkce
Command Dials
>
Change Main/Sub
a
Command Dials
>
Aperture Setting
určují, jestli je nastavení clony přiřazeno hlavnímu příkazovému voliči, pomocnému příkazovému voliči,
nebo clonovému kroužku objektivu. Bez ohledu na zvolené nastavení slouží k ovládání clony u objektivů
typu G vždy pomocný příkazový volič, zatímco u objektivů bez vestavěného CPU slouží k ovládání clony
vždy clonový kroužek.
Při použití jiného času závěrky, než
, zobrazuje elektronická analogová expoziční indikace na
kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu rozdíl oproti správné expozici pro aktuálně nastavené
hodnoty času závěrky a clony.
V závislosti na nastavení uživatelské funkce b3 (
EV Step
), je míra
pode- resp. přeexpozice zobrazena v krocích po / EV, / EV, nebo 1 EV.
Dojde-li k překročení
měřicího rozsahu systému měření expozice, indikace začne blikat.
Funkce „EV step” nastavena na
„1/3 step”
Funkce „EV step” nastavena na
„1/2 step”
Funkce „EV step” nastavena na „1 step”
Kontrolní panel
Hledáček
Kontrolní panel
Hledáček
Kontrolní panel
Hledáček
Optimální expozice
Podexpozice o / EV
Podexpozice o / EV
Podexpozice o 1 EV
Přeexpozice o více než 3 EV
*
* Přesáhne-li při použití volby
1/3 step
přeexpozice 2 EV, zobrazí se v hledáčku
.
Elektronická analogová expoziční indikace (světelná váha)
Sample
This manual is suitable for devices