Nikon D200 user manual download (Page 78 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 221
68
Referenční informace—Expozice
M: Manuální expoziční režim
V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky i hodnotu clony. Časy
závěrky lze nastavovat v rozmezí 30 s až / s, v případě velmi dlouhých expozic může
být závěrka otevřena neomezeně dlouhou dobu (
). Hodnoty clony lze nastavovat
v rozmezí dostupného clonového rozsahu použitého objektivu. Pomocí elektronické
analogové expoziční indikace v hledáčku je možné nastavovat expoziční parametry v
souladu se světelnými podmínkami scény a vlastním tvůrčím záměrem.
Pro fotografování s použitím manuálního expozičního režimu:
Při nastavení času závěrky
zůstane závěrka otevřená podobu stisku tlačítka spouště. Aby se
zamezilo ztrátě napájení během otevření závěrky, doporučuje Nikon použít plně nabitou baterii EN-
EL3e, nebo napájet fotoaparát pomocí volitelného síťového zdroje EH-6. Dojde-li k vybití baterie během
fotografování, zaznamená fotoaparát snímky na paměťovou kartu a automaticky se vypne.
2
Otáčením
hlavního
příkazového
voliče
nastavte
čas
závěrky,
otáčením
pomocného
příkazového
voliče nastavte hodnotu clony. Pomocí elektronické
analogové expoziční indikace (viz vpravo) kontrolujte
výslednou expozici a pokračujte v nastavování času
závěrky a clony, až dosáhnete požadované expozice.
1
Stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se na kontrolním panelu a v hledáčku
zobrazí symbol
M
.
3
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte.
Sample
This manual is suitable for devices