Nikon D200 user manual download (Page 77 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 221
67
Referenční informace—Expozice
Objektivy bez CPU
Pokud byly pomocí položky
Non-CPU Lens Data
v menu snímacího režimu (
93) specifikovány
hodnoty světelnosti a ohniskové vzdálenosti nasazeného objektivu bez vestavěného CPU, zobrazuje se
na kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu aktuálně nastavené
clonové číslo, zaokrouhlené na nejbližší celou hodnotu clony. V
opačném případě se namísto clonového čísla zobrazuje pouze počet
clonových hodnot (
; plná světelnost objektivu je indikována ve
formě
), a aktuální clonové číslo je třeba odečíst na clonovém
kroužku objektivu.
Varovná expoziční indikace
Není-li fotoaparát schopen při zvolené cloně dosáhnout správné expozice, zobrazí se v místě analogové
expoziční indikace v hledáčku fotoaparátu (
69) míra pod- resp. přeexpozice, a na kontrolním panelu
a v hledáčku fotoaparátu se v místě indikace času závěrky zobrazí jedna z následujících indikací:
Indikace
Popis
Objekt je příliš jasný. Použijte větší zaclonění (vyšší clonové číslo), snižte hodnotu citlivosti (ekvivalent
ISO;
33), nebo použijte volitelný neutrální šedý filtr (ND).
Objekt je příliš tmavý. Použijte menší zaclonění (nižší clonové číslo), zvyšte hodnotu citlivosti
(ekvivalent ISO;
33), nebo použijte blesk.
b3—EV Step (
154)
Tato uživatelská funkce určuje, zda jsou změny nastavení času závěrky a clony prováděny v krocích
ekvivalentních / EV (implicitní nastavení), / EV, resp. 1 EV.
f5—Command Dials (
170)
Uživatelské funkce
Command Dials
>
Change Main/Sub
a
Command Dials
>
Aperture Setting
určují, jestli je nastavení clony přiřazeno hlavnímu příkazovému voliči, pomocnému příkazovému voliči,
nebo clonovému kroužku objektivu. Bez ohledu na zvolené nastavení slouží k ovládání clony u objektivů
typu G vždy pomocný příkazový volič, zatímco u objektivů bez vestavěného CPU slouží k ovládání clony
vždy clonový kroužek.
Sample
This manual is suitable for devices