Nikon D200 user manual download (Page 76 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 221
66
Referenční informace—Expozice
A: Časová automatika
V režimu časové automatiky nastavíte hodnotu clony, a fotoaparát k této hodnotě clony
automaticky přiřadí čas závěrky pro dosažení optimální expozice. Velká zaclonění (vysoká
clonová čísla) zvyšují hloubku ostrosti a ostře zobrazují hlavní objekt i pozadí snímku. Malá
zaclonění (nízká clonová čísla) změkčují detaily v pozadí a vpouštějí do fotoaparátu více
světla – výsledkem je vyšší dosah blesku a menší riziko rozhýbání snímků.
Pro fotografování s použitím časové automatiky:
2
Otáčením pomocného příkazového voliče nastavte
požadovanou hodnotu clony.
1
Stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se na kontrolním panelu a v hledáčku
zobrazí symbol
A
.
3
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte.
Sample
This manual is suitable for devices