Nikon D200 user manual download (Page 75 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 221
65
Referenční informace—Expozice
Objektivy bez CPU
Při nasazení objektivu bez vestavěného CPU je automaticky aktivován expoziční režim
A
(časová
automatika). Indikace expozičního režimu na kontrolním panelu (
S
) začne blikat, a v hledáčku se zobrazí
symbol expozičního režimu
A
.
Přechod z manuálního expozičního režimu na clonovou automatiku
Nastavíte-li v manuálním expozičním režimu (
M
) čas závěrky
, a poté bez další změny nastavení
času závěrky aktivujete clonovou automatiku (
S
), začne indikace času závěrky blikat a nelze provést
expozici snímku. V takovém případě nastavte před expozicí snímku otáčením hlavního příkazového
voliče jiný čas závěrky.
Varovná expoziční indikace
Není-li fotoaparát schopen při zvoleném času závěrky dosáhnout správné expozice, zobrazí se v
místě analogové expoziční indikace (
69) v hledáčku fotoaparátu míra pod- resp. přeexpozice,
a na kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu se v místě indikace hodnoty clony zobrazí jedna z
následujících indikací:
Indikace
Popis
Objekt je příliš jasný. Nastavte kratší čas závěrky, snižte hodnotu citlivosti (ekvivalent ISO;
33), nebo
použijte volitelný neutrální šedý filtr (ND).
Objekt je příliš tmavý. Nastavte delší čas závěrky, zvyšte hodnotu citlivosti (ekvivalent ISO;
33),
nebo použijte blesk.
Long Exp. NR (
131)
Pro redukci obrazového šumu při použití dlouhých časů závěrky vyberte volbu
On
v položce
Long Exp.
NR
v menu snímacího režimu. Před zhotovením dlouhodobých expozic zkontrolujte, jestli je baterie
plně nabitá.
b3—EV Step (
154)
Tato uživatelská funkce určuje, zda jsou změny nastavení času závěrky a clony prováděny v krocích
ekvivalentních / EV (implicitní nastavení), / EV, resp. 1 EV.
f5—Command Dials >Change Main / Sub (
170)
Tato uživatelská funkce slouží k záměně funkce hlavního a pomocného příkazového voliče – pomocný
příkazový volič poté slouží k nastavení času závěrky, zatímco hlavní příkazový volič slouží k nastavení
clony.
Sample
This manual is suitable for devices