Nikon D200 user manual download (Page 74 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 221
64
Referenční informace—Expozice
S: Clonová automatika
V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky, a fotoaparát k tomuto času automaticky
přiřadí hodnotu clony pro dosažení optimální expozice. Časy závěrky lze nastavovat v
rozmezí 30 s až / s. Dlouhé časy závěrky použijte pro zdůraznění pohybu rozmazáním
pohybujících se objektů, krátké časy závěrky použijte pro „zmrazení” pohybu. Clonová
automatika je k dispozici pouze při použití objektivů s vestavěným CPU.
Pro fotografování s použitím clonové automatiky:
2
Otáčením
hlavního
příkazového
voliče
nastavte
požadovaný čas závěrky.
1
Stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se v hledáčku a na kontrolním panelu
zobrazí symbol
S
.
3
Určete výřez snímku, zaostřete a exponujte.
Sample
This manual is suitable for devices