Nikon D200 user manual download (Page 72 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 221
62
Referenční informace—Expozice
Expoziční režimy
Expoziční režimy určují způsob, jakým fotoaparát nastavuje časy závěrky a hodnoty clon pro
dosažení správné expozice. K dispozici jsou čtyři expoziční režimy: programová automatika
(
P
), clonová automatika (
S
), časová automatika (
A
), a manuální expoziční režim (
M
).
Objektivy s CPU
Při použití objektivu s vestavěným CPU, který je současně vybaven clonovým kroužkem, je třeba
zaaretovat clonový kroužek na hodnotě maximálního zaclonění (na hodnotě nejvyššího clonového
čísla). Nastavíte-li clonový kroužek do jiné polohy, zablokuje se závěrka a v místě indikace hodnoty
clony na kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu začne blikat symbol
. Objektivy typu G nejsou
vybaveny clonovým kroužkem.
b1—ISO Auto (
152)
Při použití volby On u uživatelské funkce b1 (
ISO Auto
) mění fotoaparát pro snazší dosažení optimální
expozice a výkonu záblesku automaticky nastavení citlivosti ISO v rozmezí od ISO 100 do maximální
hodnoty určené uživatelem. V expozičních režimech
P
a
A
fotoaparát upravuje nastavení citlivosti při
nutnosti použití kratšího času závěrky než / s, resp. delšího než specifikovaného času závěrky. Jinak
fotoaparát upravuje nastavení citlivosti ISO pouze v případě překročení měřicího rozsahu fotoaparátu
(režim
S
), resp. při nemožnosti dosažení správné expozice pro uživatelem předvolené hodnoty času
závěrky a clony (expoziční režim
M
).
e4—Modeling Flash (
166)
Aktivací volby
Off
(Vypnutý) u uživatelské funkce e4 (
Modeling Flash
) dojde ke zrušení funkce
modelovacího záblesku u vestavěného blesku i volitelných externích blesků SB-800, SB-600 a SB-R200.
Při stisku tlačítka kontroly hloubky ostrosti nedojde k odpálení modelovacího záblesku.
Pro získání představy o rozložení hloubky ostrosti pro aktuální
nastavení clony stiskněte a držte tlačítko kontroly hloubky
ostrosti. Objektiv se zacloní na hodnotu pracovní clony nastavené
fotoaparátem (režimy
P
a
S
) resp. na hodnotu pracovní clony
předvolené uživatelem (režimy
A
a
M
), a umožní tak posoudit v
hledáčku rozložení hloubky ostrosti (vestavěný blesk a volitelné
blesky SB-800, SB-600 a SB-R200 emitují modelovací záblesk).
Kontrola hloubky ostrosti
Sample
This manual is suitable for devices