Nikon D200 user manual download (Page 71 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 221
61
Referenční informace—Expozice
Měření
Metoda měření expozice ovlivňuje postup fotoaparátu při určování expozičních parametrů
snímku:
Metoda
Popis
Zonální měření
3D Color Matrix II/
Color Matrix II/
Color Matrix
Měření expozice je prováděno pomocí 1005pixelového RGB snímače určujícího
expoziční parametry na základě informací z celého obrazového pole. Při použití
objektivů typu G nebo D pracuje zonální měření 3D Color Matrix II dosahující
přirozených výsledků i v případě převládajících světlých (bílá a žlutá) nebo tmavých
(černá a tmavě zelená) barev. Při použití ostatních objektivů s vestavěným CPU
není k dispozici informace o zaostřené vzdálenosti a pracuje měření Color Matrix II.
Pokud jsou při použití objektivů bez CPU specifikovány pomocí položky
Non-CPU
Lens Data
v menu snímacího režimu ohnisková vzdálenost a světelnost těchto
objektivů, pracuje měření Color Matrix (
93; nejsou-li specifikovány hodnoty
světelnosti a ohniskové vzdálenosti, pracuje integrální měření se zdůrazněným
středem). Měření Matrix nemusí poskytovat očekávané výsledky v kombinaci s
expoziční pamětí (
70) a korekcí expozice (
72), doporučuje se však ve většině
ostatních případů.
Integrální měření
se zdůrazněným
středem
Fotoaparát měří expozici v celém obrazovém poli. Největší vliv na výslednou
expozici však má centrální kruhová ploška o průměru 8 mm, vyznačená 8 mm
referenčním kroužkem na matnici v hledáčku. Klasické měření expozice pro
portréty; doporučuje se při použití filtrů s prodlužovacím faktorem vyšším než 1 ×
(
181).
*
Bodové měření
Fotoaparát měří expozici v kruhové plošce o průměru 3 mm (cca 2 % obrazového
pole). Ploška je orientována na aktivní zaostřovací pole (v režimu Group dynamic-
area AF na střed vybrané skupiny;
54), pro možnost měření expozice objektů
mimo střed obrazu (použije-li se objektiv bez CPU/je-li aktivní režim Dynamic-
area AF with closest subject priority, pracuje integrální měření se zdůrazněným
středem). Tato metoda měření expozice zajistí správnou expozici
objektu i v
případě mnohem jasnějšího/tmavšího pozadí.
*
* Pro dosažení maximální přesnosti měření expozice při použití objektivů bez CPU specifikujte
ohniskovou vzdálenost a světelnost použitého objektivu v menu
Non-CPU Lens Data
(
93).
Před zhotovením snímků otočte volič do polohy metody
měření expozice, vhodné pro zamýšlenou kompozici a
převládající světelné podmínky, a následně zkontrolujte v
hledáčku provedené nastavení.
Expozice
b6—Center Weight (
155)
Tato uživatelská funkce slouží k nastavení velikosti centrální kruhové plošky integrálního měření se
zdůrazněným středem.
b7—Fine Tune Exposure (
156)
Tato uživatelská funkce umožňuje jemně doladit výslednou expozici u jednotlivých metod měření
expozice (pozor, v případě jemného doladění expozice se nezobrazuje symbol korekce expozice).
Sample
This manual is suitable for devices