Nikon D200 user manual download (Page 70 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 221
60
Referenční informace—Zaostřování
Manuální zaostřování
Manuální
zaostřování
lze
použít
u
objektivů,
které
nepodporují autofokus (manuální objektivy Nikkor), a
v situacích, kdy pomocí autofokusu nelze dosáhnout
požadovaných výsledků (
59). Pro manuální zaostření
nastavte volič zaostřovacích režimů do polohy
M
a otáčejte
zaostřovacím kroužkem objektivu tak dlouho, až je obraz
na matnici v hledáčku zobrazen ostře. Expozici snímků lze
provést kdykoli, tedy i v případě, kdy není zaostřeno.
Elektronický dálkoměr
Má-li objektiv na fotoaparátu světelnost f/5,6 nebo vyšší, lze
použít indikaci zaostření v hledáčku pro kontrolu správného
zaostření části objektu ve zvoleném zaostřovacím poli.
Po umístění objektu do zóny aktivního zaostřovacího
pole namáčkněte tlačítko spouště do poloviny a otáčejte
zaostřovacím kroužkem objektivu tak dlouho, až se zobrazí
indikace zaostření (
). Fotografujete-li objekt, u kterého autofokus neposkytuje dobré
výsledky (
59), může se zobrazit indikace zaostření i v případě, kdy není objekt správně
zaostřen. Před expozicí snímku proto nejprve zkontrolujte správné zaostření obrazu v
hledáčku.
Režim A-M/Autofokus s prioritou manuálního zaostření
Při použití objektivů, které jsou vybaveny přepínačem zaostřovacích režimů A-M, nastavte pro manuální
zaostřování polohu M. U objektivů, vybavených zaostřovacím režimem M/A (autofokus s prioritou
manuálního zaostření) je možné zaostřovat manuálně při nastavení režimu M nebo M/A. Podrobnosti
viz dokumentace dodávaná s objektivem.
Při určování vzdálenosti mezi fotoaparátem a objektem měřte
vzdálenost od značky obrazové roviny na těle fotoaparátu.
Vzdálenost mezi dosedací plochou bajonetu a obrazovou rovinou
je 46,5 mm.
Pozice obrazové roviny
Sample
This manual is suitable for devices