Nikon D200 user manual download (Page 69 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 221
59
Referenční informace—Zaostřování
Za výše popsaných podmínek poskytují volitelné externí blesky SB-800, SB-600 a bezdrátová
řídící jednotka SU-800 pomocné AF osvětlení pro následující zaostřovací pole:
Ohnisková vzdálenost AF objektivu
Standardní zaostřovací pole (11 polí)
Velkoplošná zaostřovací pole (7 polí)
23–34 mm
35–70 mm
71–105 mm
Při použití ostatních blesků pracuje pomocný AF reflektor na fotoaparátu.
Dosažení dobrých výsledků při použití autofokusu
Autofokus nemusí poskytovat dobré výsledky za níže uvedených podmínek. Není-li
fotoaparát schopen za těchto podmínek zaostřit, může dojít k zablokování závěrky, nebo
může dojít k zobrazení indikace zaostření (
), emitování zvukového signálu a provedení
expozice snímku i v případě, kdy není objekt správně zaostřen. V těchto případech použijte
manuální zaostřování (
60) nebo blokaci zaostření (
56) pro zaostření na jiný objekt ve
stejné vzdálenosti a poté změňte kompozici snímku na původně požadovanou.
Mezi objektem a
pozadím je malý nebo
žádný kontrast
Příklad: objekt má stejnou barvu jako pozadí.
Zaostřovací pole
obsahují objekty v
různých vzdálenostech
od fotoaparátu
Příklad: objekt uvnitř klece.
V objektu převažují
pravidelné geometrické
struktury
Příklad: řady oken mrakodrapu.
Zaostřovací pole
obsahují oblasti se
silnými rozdíly jasů
Příklad: objekt, který se z poloviny nachází ve stínu.
Objekt obsahuje mnoho
jemných detailů
Příklad: pole s květinami nebo jinými malými
objekty/absence jasových rozdílů mezi objekty.
Objekt je malý v poměru
k ploše zaostřovacího
pole
Příklad: zaostřovací pole obsahuje objekty v
popředí a vzdálené budovy.
Sample
This manual is suitable for devices