Nikon D200 user manual download (Page 68 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 221
58
Referenční informace—Zaostřování
Pomocný AF reflektor
Vestavěný
pomocný
AF
reflektor
umožňuje
správné
zaostření i za nízké hladiny osvětlení. Pro možnost aktivace
pomocného AF reflektoru je třeba nastavit zaostřovací
režim
S
(Single-servo AF), použít objektiv AF-Nikkor a
aktivovat centrální zaostřovací pole resp. centrální skupinu
zaostřovacích
polí
(nebo
aktivovat
prioritu
zaostření
nejbližšího objektu). Jsou-li splněny uvedené podmínky a objekt je špatně osvětlen,
dojde při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny k automatické aktivaci pomocného AF
reflektoru pro možnost správného zaostření.
Pro správnou funkci pomocného AF reflektoru musí mít objektiv ohniskovou vzdálenost v
rozmezí 24 –200 mm a objekt se musí nacházet v dosahu pomocného AF reflektoru. Dále
je třeba sejmout sluneční clonu objektivu. V kombinaci s většinou objektivů je pracovní
rozsah pomocného AF reflektoru 0,5 –3 m. Při použití následujících objektivů není možné
automatické zaostření s pomocným AF reflektorem na vzdálenost menší, než 0,7 m:
Dlouhodobý provoz pomocného AF reflektoru
Po zhotovení několika po sobě jdoucích snímků s pomocným AF reflektorem může dojít ke
krátkodobému vypnutí reflektoru pro ochranu žárovky. Pomocný AF reflektor lze znovu použít po krátké
prodlevě. Pozor, pomocný AF reflektor se může při dlouhodobějším používání silně zahřát.
a9—AF Assist (
152)
Pomocí této uživatelské funkce lze trvale vypnout pomocný AF reflektor.
• AF Micro ED 200 mm f/4D
• AF-S ED 28–70 mm f/2,8D
• AF-S VR ED 24–120 mm
f/3,5–5,6G
• AF Micro ED 70–180 mm f/4,5–5,6D
V kombinaci s následujícím objektivem nelze pomocný AF reflektor využívat na vzdálenosti
menší, než 1 m:
• AF-S DX ED 55–200 mm f/4–5,6G
V kombinaci s následujícím objektivem nelze pomocný AF reflektor využívat na vzdálenosti
menší, než 2,5 m:
• AF VR ED 80–400 mm f/4,5–5,6D
Pomocný AF reflektor nelze použít v kombinaci s objektivem AF-S VR ED 200–400 mm f/4G.
V kombinaci s následujícími objektivy nelze pomocný AF reflektor využívat na vzdálenosti
menší, než 1,5 m:
• AF-S VR ED 70–200 mm f/2,8G
• AF ED 80–200 mm f/2,8D
• AF-S ED 80–200 mm f/2,8D
Sample
This manual is suitable for devices