Nikon D200 user manual download (Page 65 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 221
55
Referenční informace—Zaostřování
Volba velikosti zaostřovacích polí
Při nastavení režimu činnosti zaostřovacích polí (
54) na
(Single-area AF) nebo
(Dynamic-area AF) může uživatel volit mezi standardními a velkoplošnými zaostřovacími
poli (při použití režimu Group dynamic-AF
nebo closest subject priority AF
jsou k
dispozici pouze zaostřovací pole standardní velikosti).
Volba
Popis
Normal Frame (11 Areas)
(Standardní zaostřovací pole
(11 polí))
(implicitně)
Uživatel může vybírat z 11 zaostřovacích polí; fotoaparát zaostřujte
pomocí vybraného zaostřovacího pole. Toto nastavení použijte pro
zaostřování na specifické oblasti scény.
Wide Frame (7 Areas)
(Velkoplošná zaostřovací
pole (7 polí))
Uživatel má k dispozici 7 velkoplošných zaostřovacích polí pro snadné
umístění objektu v zaostřovacím poli a redukci času potřebného pro
určení výřezu snímku a zaostření. Obsahuje-li zaostřovací pole více
objektů, může docházet k nepředvídatelným výsledkům.
Jednotlivá zaostřovací pole se zobrazují na kontrolním panelu a v hledáčku následovně:
Kontrolní panel
Hledáček
Single-area AF
Dynamic-area AF
Normal Frame
(11 Areas)
Wide Frame
(7 Areas)
Pro volbu velikosti zaostřovacích polí pomocí uživatelské funkce a3 (
Focus Area Frame
)
zobrazte menu uživatelských funkcí a vykonejte níže uvedené kroky.
1
Vyberte
Autofocus
.
2
Zobrazte submenu.
3
Vyberte
a3 Focus Area Frame
.
4
Zobrazte volitelná nastavení.
Sample
This manual is suitable for devices