Nikon D200 user manual download (Page 62 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 221
52
Referenční informace—Zaostřování
Tlačítko AF-ON
Pro aktivaci autofokusu má stisk tlačítka
AF-ON
stejný účinek jako
namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Prediktivní zaostřování
Detekuje-li systém autofokusu pohyb objektu po namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (resp. při
stisku tlačítka
AF-ON
) v zaostřovacím režimu Continuous-servo AF, automaticky aktivuje prediktivní
zaostřování. V tomto režimu fotoaparát plynule doostřuje („sleduje”) objekt s tím, že dokáže
předpovědět, kde se bude objekt nacházet v okamžiku otevření závěrky.
a1—AF-C Mode Priority (
148)
Je-li v uživatelské funkci a1 (
AF-C Mode Priority
) použita volba
Focus
, lze v režimu Continuous-servo
AF provést expozici snímku až po správném zaostření objektu (priorita zaostření). Bez ohledu na zvolené
nastavení nedojde při zobrazení indikace zaostření v hledáčku k zablokování zaostřené vzdálenosti.
a2—AF-S Mode Priority (
148)
Je-li v uživatelské funkci a2 (
AF-S Mode Priority
) použita volba
Release
, lze v režimu Single servo-AF
provést expozici snímku i v případě, že není správně zaostřeno (priorita spouště). Bez ohledu na zvolené
nastavení dojde při zobrazení indikace zaostření v hledáčku k zablokování zaostřené vzdálenosti.
a5—Lock-On (
150)
Tato uživatelská funkce určuje, jestli fotoaparát při náhlé výrazné změně vzdálenosti objektu provádí
okamžité doostření.
a6—AF Activation (
151)
Je-li v uživatelské funkci a6 (
AF Activation
) použita volba
AF-ON Only
, zaostřuje fotoaparát pouze při
stisku jednoho z tlačítek
AF-ON
, nikoli při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
Sample
This manual is suitable for devices