Nikon D200 user manual download (Page 61 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 221
51
Referenční informace—Zaostřování
Tato část návodu popisuje volitelná nastavení fotoaparátu, určující způsob zaostřování:
zaostřovací režimy, volbu zaostřovacích polí a režimy činnosti zaostřovacích polí.
Zaostřovací režimy
Zaostřovací režimy se nastavují voličem na přední straně
fotoaparátu. K dispozici jsou dva režimy
automatického
zaostřování
(AF; autofokus), ve kterých fotoaparát zaostřuje
automaticky při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny,
a jeden režim
manuálního zaostřování
, ve kterém je nutné
zaostřit manuálně pomocí zaostřovacího kroužku objektivu:
Volba
Popis
S
Single-servo
AF
Fotoaparát automaticky zaostří při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny. Po
zobrazení indikace zaostření v hledáčku (
) se zaostřená vzdálenost zablokuje
a zůstává blokována po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny (
blokace
zaostření
). Expozici snímku je implicitně možné provést až po rozsvícení indikace
zaostření (
priorita zaostření
).
C
Continuous-
servo AF
Fotoaparát po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny automaticky trvale
zaostřuje na snímaný objekt. Pokud se objekt pohybuje, je automaticky doostřován
(
prediktivní zaostřování
;
52). Expozici snímku je implicitně možné provést kdykoli,
bez ohledu na správné zaostření (
priorita spouště
).
M
Manual
Fotoaparát automaticky nezaostří, zaostření je třeba provést manuálně pomocí
zaostřovacího kroužku objektivu. Je-li světelnost použitého objektivu f/5,6 nebo vyšší,
lze pro kontrolu správného zaostření použít indikaci zaostření (
elektronický dálkoměr
).
Expozici snímků lze provést kdykoli, bez ohledu na správné zaostření.
Režim Single-servo AF použijte pro fotografování statických objektů. Režim Continuous-
servo AF je vhodnou volbou pro pohybující se objekty s nepředvídatelným směrem
pohybu. Manuální zaostřování je vhodné tehdy, není-li fotoaparát schopen zaostřit pomocí
autofokusu.
Zaostřování
Sample
This manual is suitable for devices