Nikon D200 user manual download (Page 60 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 221
50
Referenční informace—Nastavení barevného prostoru
Volitelná nastavení menu
Color Space
(Nastavení barevného prostoru) ovlivňují šíři
barevné palety (gamutu), dostupné pro reprodukci obrazu. Barevný prostor zvolte podle
toho, jak budou snímky dále zpracovávány po opuštění fotoaparátu.
Volba
Popis
sRGB
(implicitně)
Toto nastavení použijte pro snímky, které budou tištěny „tak jak jsou“, bez dalších
úprav. Při použití této volby není dostupný barevný režim Mode II (
47).
AdobeRGB
Tento barevný prostor je schopen reprodukovat širší barevnou paletu (gamut),
než režim sRGB, proto je preferovanou volbou u snímků, které budou extenzivně
zpracovávány a retušovány.
Nastavení barevného prostoru
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Color
Space
(Nastavení barevného prostoru) a stiskněte
směrem doprava multifunkční volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič.
Barevný prostor
Nastavení sRGB se doporučuje při zhotovování snímků, které budou bez dalších modifikací tisknuty
nebo zobrazovány v aplikacích, které nepodporují správu barev, a při zhotovování snímků, které budou
tisknuty pomocí funkce ExifPrint – technologie přímého tisku na některých domácích fototiskárnách,
ve fotokioscích a dalších komerčních tiskových systémech. Snímky v barevném prostoru Adobe RGB lze
pomocí těchto systémů rovněž tisknout, barvy však nebudou tak živé.
Snímky ve formátu JPEG, zaznamenané v barevném prostoru Adobe RGB, jsou kompatibilní se standardy
Exif 2.21 a DCF 2.0; aplikace a tiskárny, podporující standardy Exif 2.21 a DCF 2.0 automaticky nastaví
správný barevný prostor. Pokud aplikace nebo zařízení nepodporují standard Exif 2.21 a DCF 2.0,
nastavte příslušný barevný prostor manuálně. Další informace viz dokumentace dodávaná s aplikací
resp. zařízením.
Software Nikon
Software Nikon Capture 4 verze 4.4 nebo novější (volitelné příslušenství) a software PictureProject při
otevírání snímků zhotovených přístrojem D200 automaticky nastaví správný barevný prostor.
Sample
This manual is suitable for devices