Nikon D200 user manual download (Page 6 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 221
iv
Upozornění
Žádná část návodů dodávaných s výrobkem nesmí
být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána
v zálohovacích systémech nebo v jakékoli
formě překládána do jiné řeči bez předchozího
písemného svolení společnosti Nikon.
• Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli
bez
předchozího
upozornění
změnit
specifikaci hardwaru a softwaru, popsaných v
těchto návodech.
• Společnost Nikon nenese odpovědnost za
jakékoli škody vzniklé používáním tohoto
přístroje.
• Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí
k dosažení správnosti a úplnosti informací
obsažených v těchto návodech, uvítáme,
sdělíte-li veškerá zjištění o nesrovnalostech
nebo
chybějících
informacích
vašemu
regionálnímu zastoupení společnosti Nikon
(adresa je uvedena separátně).
Sample
This manual is suitable for devices