Nikon D200 user manual download (Page 59 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 221
49
Referenční informace—Optimalizace snímků
Volba uživatelského nastavení optimalizace snímků
V menu
Optimize Image
vyberte volbu
Custom
(
45); zobrazí se menu, vyobrazené v
kroku 1.
1
Vyberte položku optimalizace snímků, kterou
chcete upravit.
2
Zobrazte submenu.
3
Vyberte požadovanou volbu.
4
Aktivujte výběr. Opakováním kroků 1–4
upravte nastavení dalších položek.
5
Vyberte
Done
.
6
Vraťte se do menu snímacího režimu.
Sample
This manual is suitable for devices