Nikon D200 user manual download (Page 58 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 221
48
Referenční informace—Optimalizace snímků
Nastavení sytosti barev:
Saturation
Položka
Saturation
ovlivňuje sytost barev.
Volba
Popis
Auto
Fotoaparát automaticky upravuje sytost barev v závislosti na fotografovaném
objektu. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte objektivy typu G nebo D.
Normal
(implicitně)
Normální sytost barev. Toto nastavení je vhodné pro většinu situací.
Moderate
Snížená sytost barev. Toto nastavení je vhodné pro snímky, které budou později
retušovány pomocí počítače.
Enhanced
Zvýšená sytost barev. Toto nastavení použijte pro dosažení živých barev u snímků,
které budou tištěny „tak jak jsou“, bez dalších úprav.
Úprava barevného odstínu:
Hue Adjustment
Barevný odstín (barevné podání) snímků lze upravovat v rozmezí nastavení –9 ° až +9 °, v
krocích po 3 °. Vezme-li se jako počáteční barva červená, pak zvýšení odstínu nad hodnotu
0 ° (implicitní nastavení) vede k posunu barvy směrem do žluta, což v případě výchozí
červené barvy znamená posun do oranžové. Snížení odstínu pod 0 ° posune barvy směrem
k modré, takže výchozí červená barva se mění na purpurovou.
Barevný model RGB, používaný u digitálních snímků, reprodukuje jednotlivé barvy pomocí různých
poměrů červeného, zeleného a modrého světla. Smícháním dvou barev světla je možné dosáhnout
mnoha různých barevných odstínů. Například červená barva v kombinaci s malým množstvím
zelené barvy produkuje oranžovou. Jsou-li červená a zelená smíchány ve stejném poměru, je
výsledkem žlutá, zatímco menší podíl červené vede k produkci žlutozelené.
Míchání různých
poměrů červeného a modrého světla produkuje barevné odstíny od červenavě purpurové přes
purpurovou až po tmavě modrou; míchání zeleného a modrého světla produkuje barevné odstíny
od smaragdové po tyrkysovou. (Přidáním třetí barvy světla se vytvářejí světlejší odstíny; jsou-li
smíchány všechny tři barevné složky ve stejném poměru, vytváří se odstíny šedé [od bílé do černé]).
Jsou-li tyto barevné odstíny uspořádány do kruhu, je výsledkem známý barevný kruh.
Barevný odstín
Sample
This manual is suitable for devices