Nikon D200 user manual download (Page 57 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 221
47
Referenční informace—Optimalizace snímků
Nastavení kontrastu:
Tone Compensation
V průběhu záznamu snímků na paměťovou kartu probíhá úprava tonality snímků, s
výsledným vyšším kontrastem obrazu. Tónová korekce je prováděna prostřednictvím
tonálních křivek, definujících vztah mezi rozložením tónů v originálním a upraveném
snímku. Použitou tonální křivku je možné ovlivnit pomocí menu
Tone Compensation
.
Volba
Popis
Auto
(implicitně)
Fotoaparát provádí automatickou optimalizaci kontrastu aplikací vhodné tonální
křivky. Použitá křivka se liší snímek od snímku, a to i u scén stejného typu; chcete-li
zhotovit více snímků při použití shodné tonální křivky, vyberte jiné nastavení. Pro
dosažení nejlepších výsledků používejte objektivy typu G nebo D.
Normal
fotoaparát aplikuje stejnou standardní křivku na všechny snímky. Vhodné pro
většinu scén, při nízké i vysoké hladině osvětlení.
Less
Contrast
U portrétů zhotovovaných na přímém slunečním světle zabraňuje „vybělení“ kresby
ve světlech.
More
Contrast
Toto nastavení zachovává detaily u snímků mlžných krajin a dalších objektů s
nízkým kontrastem.
Custom
Pomocí softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné příslušenství) je
možné vytvořit uživatelskou tonální křivku a zkopírovat ji do fotoaparátu. Chcete-
li použít tuto uživatelskou křivku, vyberte volbu
Custom
. Pokud nebyla vytvořena
žádná uživatelská křivka, použije se křivka ekvivalentní volbě
Normal
.
Volba barevného režimu:
Color Mode
Stejně jako fotoaparáty na film umožňují použití různých filmů pro fotografování různých
objektů, nabízí fotoaparát D200 několik barevných režimů s lehce odlišnou paletou barev
(gamutem).
Volba
Popis
I
(implicitně)
Nastavení vhodné pro portréty.
II
Nastavení vhodné pro snímky, které budou dále extenzivně zpracovávány a retušovány.
Tato volba je k dispozici pouze při nastavení barevného prostoru
AdobeRGB
v menu
Color Space
(Nastavení barevného prostoru).
III
Toto nastavení je vhodné pro snímky přírody a krajiny.
Barevný režim Mode II
Je-li při nastavení položky
Color Mode
na Mode
II
aktivován v položce
Color Space
(Nastavení
barevného prostoru) barevný prostor
sRGB
, je nastavení položky
Color Mode
resetováno na režim,
který byl aktivní při posledním použití barevného prostoru
sRGB
.
Sample
This manual is suitable for devices