Nikon D200 user manual download (Page 56 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 221
46
Referenční informace—Optimalizace snímků
Pro nastavení optimalizace obrazu:
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Optimize
Image
(
124)
a
stiskněte
směrem
doprava
multifunkční volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Vyberete-li volbu
Custom
,
zobrazí se menu uživatelsky nastavitelných položek
(
49). Ve všech ostatních případech se zobrazí menu
snímacího režimu.
Uživatelské nastavení optimalizace snímků
Pro separátní uživatelské nastavení míry doostření obrazu, kontrastu, barevného režimu,
sytosti barev a barevného odstínu vyberte volbu
Custom
.
Doostření obrazu:
Image
Sharpening
Během fotografování fotoaparát zpracovává snímky pro zdůraznění rozhraní mezi světlými
a tmavými oblastmi obrazu, čímž dochází k subjektivnímu zvýšení ostrosti snímků. K
nastavení míry doostření obrazu slouží menu
Image
Sharpening
.
Volba
Popis
Auto
(implicitně)
Fotoaparát provádí automatické doostření snímků v závislosti na fotografovaném
objektu. Výsledky se liší snímek od snímku, a to i u scén stejného typu; chcete-
li použít stejnou míru doostření u více snímků, vyberte jiné nastavení. Pro
dosažení nejlepších výsledků používejte objektivy typu G nebo D.
Normal
Fotoaparát provádí shodné standardní doostření všech snímků.
Low
Míra doostření snímků je menší než v nastavení Normal.
Medium Low
Míra doostření snímků je o něco menší než v nastavení Normal.
Medium High
Míra doostření snímků je o něco větší než v nastavení Normal.
High
Míra doostření snímků je větší než v nastavení Normal.
None
Snímky nejsou žádným způsobem doostřovány.
Sample
This manual is suitable for devices