Nikon D200 user manual download (Page 55 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 221
45
Referenční informace—Optimalizace snímků
Optimalizace snímků
Volitelné položky menu
Optimize Image
lze použít pro optimalizaci snímků v souladu s
typem snímané scény resp. cílovým využitím snímků. Uživatel může rovněž individuálně
upravit nastavení míry doostření obrazu, nastavení kontrastu, barevného režimu, sytosti
barev a barevného odstínu v souladu s vlastním tvůrčím záměrem.
Volba
Popis
N
Normal
(implicitně)
Nastavení vhodné pro většinu situací.
SO
Softer
Změkčení obrysů, produkce přirozeně působících snímků; nastavení
vhodné pro portréty a snímky, které budou později retušovány na
počítači.
VI
Vivid
Zvýšení sytosti barev, kontrastu a míry doostření pro živé snímky s
výraznými červenými, zelenými a modrými odstíny.
VI
More vivid
Maximální zvýšení sytosti barev, kontrastu a míry doostření pro brilantní
snímky s ostrými obrysy.
PO
Portrait
Snížení kontrastu pro přirozenou reprodukci textur a odstínů pleti u
portrétů.
Custom
Uživatelské úpravy doostření, kontrastu, barevného režimu, sytosti barev
a barevného odstínu (
46).
B
W
Black-and-white
Záznam černobílých snímků.
Při použití jiného nastavení než Custom
Při použití jiného nastavení než
Custom
:
• Snímky jsou optimalizovány pro aktuální snímací podmínky. Výsledky se liší v závislosti na expozici
a umístění objektu v záběru, a to i u scén stejného typu. Pro zhotovení série snímků s identickou
optimalizací obrazu vyberte
Custom
a upravte individuálně jednotlivá nastavení – pozor, nesmíte
přitom použít volbu
Auto
u položek
Image
Sharpening
,
Tone Compensation
a
Saturation
.
• Pro dosažení nejlepších výsledků použijte objektiv typu G nebo D.
Při fotografování v černobílém režimu (Black-and-white) se v hledáčku zobrazuje symbol
B/W
(
6).
Black-and-white
Sample
This manual is suitable for devices