Nikon D200 user manual download (Page 54 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 221
44
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
4
Utvořte kompozici snímku, zaostřete a exponujte. Z každého zhotoveného snímku
budou vytvořeny kopie v počtu, specifikovaném v nastavení bracketingu, a každá
kopie bude mít odlišné vyvážení bílé barvy. Modifikace vyvážení bílé barvy jsou
přičteny k aktuálnímu vyvážení bílé barvy (včetně jemného vyvážení bílé barvy).
Pro zrušení bracketingu vyvážení bílé barvy stiskněte tlačítko
a otáčejte hlavním
příkazovým voličem, až indikace počtu snímků bracketingu zobrazuje číslo „0“ a
symbol bracketingu vyvážení bílé barvy zmizí z kontrolního panelu. Při nové aktivaci
bracketingu se aktivuje naposled použitý program bracketingu. Bracketing je
možné zrušit rovněž provedením dvoutlačítkového resetu (
97), po nové aktivaci
bracketingu však není obnoven naposledy použitý program bracketingu.
Kvalita obrazu
Volba kvality obrazu
NEF (RAW)
,
NEF+JPEG Fine
,
NEF+JPEG Normal
, resp.
NEF+JPEG Basic
ruší
činnost bracketingu vyvážení bílé barvy.
Snímací režim
Ve všech snímacích režimech (včetně režimu samospouště a režimu sériového snímání) je při každém
stisku tlačítka spouště zhotoven pouze jeden snímek. Z tohoto snímku jsou následně vytvořeny kopie v
počtu, specifikovaném v nastavení bracketingu vyvážení bílé barvy.
Vypnutí fotoaparátu
Vypnete-li fotoaparát v okamžiku, kdy svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu, fotoaparát se vypne
až po dokončení záznamu všech snímků sekvence bracketingu. Pro vypnutí fotoaparátu bez záznamu
zbývajících snímků: stiskněte během vypínání fotoaparátu tlačítko
(tlačítko
držte stisknuté po
dobu min. jedné sekundy po vypnutí fotoaparátu).
Programy bracketingu
Seznam programů bracketingu vyvážení bílé barvy, viz Dodatek.
e7—Auto BKT Order (
167)
Tuto uživatelskou funkci je možné použít ke změně pořadí (odstupňování) jednotlivých snímků
bracketingu.
e8—Auto BKT Selection (
167)
Je-li třeba, je možné použít k zapnutí/vypnutí bracketingu hlavní příkazový volič, a k nastavení počtu
snímků a rozptylu vyvážení bílé barvy pomocný příkazový volič.
Sample
This manual is suitable for devices