Nikon D200 user manual download (Page 51 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 221
41
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Nová hodnota bílé barvy je uložena do paměti d-0, kde automaticky nahradí předchozí
naměřenou hodnotu bílé barvy (nezobrazuje se žádný dialog pro potvrzení). Chcete-li
použít tuto nově změřenou hodnotu pro vyvážení bílé barvy, vyberte paměť d-0 (pokud
nebyla před výběrem paměti d-0 změřena žádná hodnota bílé barvy, nastaví se vyvážení
bílé barvy na hodnotu barevné teploty 5200 K, což odpovídá volbě
Direct Sunlight
).
Nově změřená hodnota bílé barvy zůstává uložena v paměti d-0 až do provedení nového
měření. Obsah paměti d-0 je možné před provedením nového měření zkopírovat do jedné
z ostatních pamětí; celkově je tak možné uložit do paměti až pět uživatelsky změřených
hodnot bílé barvy (
42).
Při zobrazení snímků RAW z fotoaparátu D200 na monitoru počítače je možné použít k editaci
vyvážení bílé barvy software Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné příslušenství). Je-li
fotoaparát propojen s počítačem, je možné editovanou hodnotu bílé barvy přímo zkopírovat do
paměti fotoaparátu, nebo lze snímek uložit na paměťovou kartu fotoaparátu a odtud zkopírovat
hodnotu bílé barvy pomocí volby
Select Image
v submenu Preset. Jakýkoli komentář, vytvořený
pomocí softwaru Nikon Capture 4, je rovněž zkopírován do zvolené paměti. Podrobnosti viz návod
k obsluze softwaru Nikon Capture 4.
Nikon Capture 4
5
Pokud byl fotoaparát schopen změřit hodnotu bílé
barvy, bliká na kontrolním panelu nápis
a v
hledáčku nápis
po dobu cca 3 s před návratem do
snímacího režimu.
Je-li hladina osvětlení příliš vysoká nebo příliš nízká,
nemusí být fotoaparát schopen změřit hodnotu
bílé barvy. V takovém případě na kontrolním panelu
a v hledáčku bliká po dobu tří sekund nápis
.
Dojde-li k takovéto situaci, vraťte se zpět ke kroku 4 a
opakujte měření hodnoty bílé barvy.
Sample
This manual is suitable for devices