Nikon D200 user manual download (Page 49 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 221
39
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Manuální změření hodnoty bílé barvy
Položka Preset (manuální změření hodnoty bílé barvy) se používá k záznamu a vyvolání
uživatelského vyvážení bílé barvy pro fotografování pod smíšeným osvětlením, resp.
pro kompenzaci světelného zdroje se silným barevným nádechem. K dispozici jsou dvě
možnosti uživatelského nastavení bílé barvy:
Metoda
Popis
Direct
measurement
Pod osvětlení, které se použije při expozici finálního snímku, se umístí neutrální
šedý nebo bílý objekt a pomocí fotoaparátu se změří hodnota bílé barvy (
40).
Copy from existing
photograph
Vyvážení bílé barvy je zkopírováno ze snímku, uloženého na paměťové kartě (
42), resp. ze softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné příslušenství;
182).
Fotoaparát může uložit až pět hodnot vyvážení bílé barvy do pamětí d-0 až d-4.
Ke každé
paměti s uloženou hodnotou vyvážení bílé barvy je možné přidat textový komentář (
42).
Manuální změření hodnoty bílé barvy
Změny manuálního vyvážení bílé barvy jsou aplikovány ve všech sadách uživatelských nastavení menu
snímacího režimu (
125). Pokouší-li se uživatel změnit hodnotu bílé barvy, která byla uložena v jiné
paměťové sadě menu snímacího režimu, zobrazí se dialog pro potvrzení (při změně paměti d-0 se
nezobrazuje žádné varování).
Uložení
hodnot
bílé
barvy,
zprostředkovaných
pomocí
softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 nebo novější (volitelné
příslušenství
182).
d-0
d-1 – d-4
Ukládání
poslední
naměřené
hodnoty bílé
barvy
(
40).
Uložení hodnot bílé
barvy, zkopírovaných
ze snímků na
paměťové kartě
(
42).
Uložení hodnot bílé barvy,
zkopírovaných z paměti d-0 (
42).
Sample
This manual is suitable for devices