Nikon D200 user manual download (Page 47 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 221
37
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Jemné vyvážení bílé barvy
U všech nastavení kromě
(
Choose Color Temp.
; přímý výběr barevné teploty) a
PRE
(
White Balance Preset
; manuální změření hodnoty bílé barvy) lze vyvážení bílé barvy
„jemně doladit“ pro kompenzaci změn zabarvení světelného zdroje nebo pro vytvoření
cíleného „teplého“ nebo „studeného“ barevného podání snímku. Zvýšení hodnoty
lze použít pro studenější (modravější) barevné podání snímků nebo pro kompenzaci
světelného zdroje se žlutým resp. červeným nádechem; snížení hodnoty lze použít pro
teplejší barevné podání (lehce do žluta nebo do červena) nebo pro kompenzaci světelného
zdroje s modrým nádechem. Úpravy nastavení lze provádět v rozmezí +3 až –3, v krocích
po 1. S výjimkou volby
Fluorescent
je každý krok ekvivalentní hodnotě cca 10 Mired.
Vyvážení bílé barvy lze jemně doladit pomocí položky
White Balance
(Vyvážení bílé barvy)
v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka WB a otáčením pomocného příkazového
voliče. Při použití jiného jemného vyvážení bílé barvy, než ±0, se na kontrolním panelu
zobrazí symbol
.
Menu White Balance (Vyvážení bílé barvy)
Při použití jiné volby, než
Choose Color Temp.
nebo
White
Balance Preset
, se v menu White Balance (
35) zobrazí
submenu, které můžete vidět na obrázku vpravo. Tisknutím
multifunkčního voliče směrem nahoru nebo dolů vyberte
požadovanou volbu, a stiskněte multifunkční volič směrem
doprava. Zobrazí se menu snímacího režimu.
Tlačítko
WB
Stiskněte tlačítko
WB
a otáčejte pomocným příkazovým
voličem, až se zobrazí požadovaná hodnota.
Jakýkoli pevně daný rozdíl v barevné teplotě produkuje větší rozdíly v barvě u nízkých hodnot
barevných teplot, než u vysokých hodnot barevných teplot.
Například změna barevné teploty o
1000 K produkuje mnohem patrnější změnu barvy u 3000 K, než u 6000 K. Hodnoty „Mired“, získané
vynásobením převrácené hodnoty barevné teploty číslem 10
6
, jsou měřítkem barevné teploty
beroucím v potaz takovéto změny, a jsou proto využívány jako jednotky u barevných korekčních
filtrů. Např.:
4000 K – 3000 K (rozdíl 1000 K) = 83 mired
7000 K – 6000 K (rozdíl 1000 K) = 24 mired
„Mired“
Sample
This manual is suitable for devices