Nikon D200 user manual download (Page 46 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 221
36
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy je možné nastavit pomocí položky
White Balance
(Vyvážení bílé barvy)
v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka
WB
a otáčením hlavního příkazového
voliče.
Menu White Balance
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
White
Balance
a stiskněte směrem doprava multifunkční
volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Vyberete-li volbu „
Choose
Color Temp.
“, zobrazí se menu barevných teplot
(
38), vyberete-li volbu „
White Balance Preset
“,
zobrazí se menu pro manuální změření hodnoty bílé
barvy (
39); v ostatních případech se zobrazí dialog
pro jemné vyvážení bílé barvy (
37).
Tlačítko
WB
Stiskněte tlačítko
WB
a otáčejte hlavním příkazovým voličem,
až se na kontrolním panelu zobrazí požadované nastavení.
e5—Auto BKT Set (
166)
Je-li v uživatelské funkci e5 (
Auto BKT Set
) použita volba
WB Bracketing
, zaznamená fotoaparát
při každém spuštění závěrky několik snímků. Každý z vytvořených snímků má jiné vyvážení bílé barvy,
počínajíc aktuálně nastaveným vyvážením bílé barvy.
Sample
This manual is suitable for devices