Nikon D200 user manual download (Page 45 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 221
35
Referenční informace—Vyvážení bílé barvy
Vyvážení bílé barvy
Barva světla odraženého od objektu se mění v závislosti na barvě světelného zdroje. Lidský
mozek je schopen se na tyto změny v osvětlení adaptovat a vidět bílé objekty jako bílé,
ať již se nacházejí ve stínu, na přímém slunci, nebo pod umělým osvětlením. Na rozdíl od
filmů, používaných ve fotoaparátech na film, digitální fotoaparáty napodobují tento systém
úpravy barev pomocí zpracování snímků v závislosti na barevné teplotě světelného zdroje.
Tento systém je znám jako „vyvážení bílé barvy“. Pro dosažení přirozeného barevného
podání vyberte před zhotovením snímků vyvážení bílé barvy, odpovídající světelnému
zdroji. K dispozici jsou následující volitelná nastavení:
Volba
Přibližná barevná
teplota
*
Popis
Auto
3500 –8000 K
Vyvážení bílé barvy je nastavováno automaticky, na základě
barevné teploty, změřené pomocí 1005 pixelového RGB
snímače a obrazového snímače. Pro dosažení maximálně
přesných výsledků používejte objektivy typu G nebo D. Při
práci s vestavěným bleskem nebo volitelnými externími blesky
SB-800 a SB-600 odpovídá vyvážení bílé barvy podmínkám v
okamžiku odpálení záblesku.
Incandescent
3000 K
Toto nastavení se používá při umělém osvětlení.
Fluorescent
4200 K
Toto nastavení se používá při fluorescenčním (zářivkovém)
osvětlení.
Dir. Sunlight
5200 K
Toto nastavení je vhodné pro objekty na přímém slunečním
světle.
Flash
5400 K
Toto nastavení je určeno pro práci s vestavěným bleskem a
externími blesky Nikon.
Cloudy
6000 K
Toto nastavení je vhodné pro objekty na denním světle pod
zamračenou oblohou.
Shade
8000 K
Toto nastavení je vhodné pro objekty na denním světle,
nacházející se ve stínu.
Choose
Color
Temp.
2500 –10000 K
Přímý výběr barevné teploty z nabídky (
38).
White Balance
Preset
Toto nastavení slouží k manuálnímu změření hodnoty bílé
barvy pomocí šedého nebo bílého referenčního objektu, resp.
existujícího snímku (
39).
* Jemné vyvážení bílé barvy je nastaveno na „0“. Další volitelné hodnoty viz Dodatek.
Pro většinu světelných zdrojů se doporučuje používat nastavení Auto. Není-li možné
dosáhnout požadovaných výsledků s automatickým vyvážením bílé barvy, vyberte jedno
z výše uvedených volitelných nastavení, nebo proveďte manuální změření hodnoty bílé
barvy.
Studiové zábleskové jednotky
Při použití studiových blesků nemusí automatické vyvážení bílé barvy poskytovat očekávané výsledky.
V takovém případě zvolte barevnou teplotu, manuálně změřte hodnotu bílé barvy, nebo nastavte
vyvážení bílé barvy na „
Flash
“ a optimalizujte nastavení pomocí jemného vyvážení bílé barvy.
Sample
This manual is suitable for devices