Nikon D200 user manual download (Page 44 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 221
34
Referenční informace—Citlivost ISO
Obrazový šum
Čím vyšší je citlivost ISO, tím více se na snímcích projevuje obrazový „šum“ ve formě náhodně
rozmístěných, jasně zbarvených pixelů. Snímky zhotovené při nastavení citlivosti nad ISO 1600 budou
pravděpodobně obsahovat zřetelný obrazový šum.
High ISO NR (
131)
Tuto volbu lze použít k redukci šumu při citlivostech ISO 400 a vyšších (použití této volby redukuje
kapacitu vyrovnávací paměti). Přestože je redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO prováděna u všech
citlivostí nad ISO 800, vede aktivace funkce
High ISO NR
k dalšímu zvýšení míry prováděné redukce
šumu.
b1—ISO Auto (
152)
Je-li uživatelská funkce b1 (
ISO Auto
) nastavena na
On
, fotoaparát automaticky mění citlivost ISO z
hodnoty nastavené uživatelem na hodnotu, napomáhající dosažení optimální expozice (maximální
hodnotu zvýšení citlivosti lze limitovat na ISO 200, 400, 800, nebo 1600). Při nastavení uživatelské funkce
ISO Auto
na
On
nelze použít nastavení citlivosti nad ISO 1600; stejně tak nelze při použití citlivosti nad
ISO 1600 nastavit uživatelskou funkci
ISO Auto
na
On
.
b2—ISO Step Value (
154)
V závislosti na nastavení uživatelské funkce b2, lze měnit nastavení citlivosti ISO v intervalech / nebo
1 EV.
Je-li to možné, je při změně kroku odstupňování citlivosti zachováno stávající nastavení citlivosti. Není-
li po změně kroku odstupňování citlivosti aktuální hodnota citlivosti nadále k dispozici, je nastavení
zaokrouhleno na nejbližší dostupnou hodnotu.
Nastavení funkce
ISO Step Value
na
1/2 step
Nastavení funkce
ISO Step Value
na
1 step
Sample
This manual is suitable for devices