Nikon D200 user manual download (Page 43 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 221
33
Referenční informace—Citlivost ISO
Citlivost ISO
„Citlivost” je digitálním ekvivalentem citlivosti filmu. Čím vyšší je citlivost ISO, tím menší
množství světla je nutné pro expozici snímku – s rostoucí citlivostí lze tedy používat kratší
časy závěrky nebo větší zaclonění.
Citlivosti lze nastavovat v rozmezí zhruba ekvivalentním hodnotám ISO 100 až ISO 1600,
v krocích po / EV. V situacích, kdy je hlavní prioritou vysoká citlivost, lze zvýšit nastavení
citlivosti ISO ještě o jeden stupeň EV nad ISO 1600. Citlivost ISO lze nastavovat pomocí
položky ISO v menu snímacího režimu, nebo stiskem tlačítka
ISO
a otáčením hlavního
příkazového voliče.
Menu ISO Sensitivity (Citlivost ISO)
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
ISO
Sensitivity
a stiskněte směrem doprava multifunkční
volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího
režimu.
Tlačítko
ISO
Stiskněte tlačítko
ISO
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se na kontrolním panelu resp. v hledáčku zobrazí
požadovaná hodnota citlivosti.
*
* Na displeji v hledáčku se zobrazuje symbol
.
*
*
Sample
This manual is suitable for devices