Nikon D200 user manual download (Page 42 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 221
32
Referenční informace—Kvalita a velikost obrazu
Image Size (Velikost obrazu)
Velikost obrazu je udávána v pixelech. Menší velikosti obrazu produkují menší obrazové
soubory, vhodné pro distribuci pomocí e-mailu a umístění na webových stránkách. Naopak,
čím větší obraz, tím větší formáty výtisků umožňuje zhotovit bez znatelné „zrnitosti“. Velikost
obrazu nastavte v souladu s cílovým využitím snímků a množstvím volného prostoru na
paměťové kartě.
Volba
Velikost obrazu
(v pixelech)
Přibližná velikost výtisků při 200
dpi
Large (3872 × 2592/10.0 M)
3872 × 2592
49,2 × 32,9 cm
Medium (2896 × 1944/5.6 M)
2896 × 1944
36,8 × 24,7 cm
Small (1936 × 1296/2.5 M)
1936 × 1296
24,6 × 16,5 cm
Velikost obrazu lze nastavit pomocí položky
Image Size
v menu snímacího režimu,
nebo stiskem tlačítka
QUAL
a otáčením pomocného příkazového voliče. Pozor, provedená
volba neovlivní velikost obrazu u snímků ve formátu NEF (RAW). Při zobrazení na počítači
vybaveném dodávaným softwarem resp. softwarem Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější
(volitelné příslušenství), mají snímky NEF velikost 3872 × 2592 pixelů.
Menu Image Size (Velikost obrazu)
Tlačítko
QUAL
Stiskněte tlačítko
QUAL
a otáčejte pomocným příkazovým
voličem tak dlouho, až se na kontrolním panelu zobrazí
požadované nastavení velikosti obrazu.
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Image
Size
a stiskněte směrem doprava multifunkční volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího
režimu.
Sample
This manual is suitable for devices