Nikon D200 user manual download (Page 40 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 221
30
Referenční informace—Kvalita a velikost obrazu
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího
režimu. Použitá volba je aplikována na všechny
následně zhotovené snímky ve formátu JPEG.
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
JPEG
Compression
a
stiskněte
směrem
doprava
multifunkční volič.
Menu JPEG Compression
Menu JPEG Compression obsahuje následující volitelná nastavení pro snímky ve formátu
JPEG:
Volba
Popis
Size Priority
(implicitně)
Snímky jsou komprimovány tak, aby se dosáhlo relativně jednotné velikosti
obrazového souboru. Kvalita obrazu se mění v závislosti na zaznamenávané
scéně.
Optimal Quality
Optimální kvalita obrazu. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané
scéně.
Efekt těchto nastavení je nejvíce patrný při použití vysokých hodnot citlivosti ISO (
33),
při fotografování komplexních motivů, nastavení kvality obrazu JPEG Basic, a použití silného
doostření (
46).
Sample
This manual is suitable for devices