Nikon D200 user manual download (Page 39 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 221
29
Referenční informace—Kvalita a velikost obrazu
Menu Image Quality
(
Kvalita obrazu)
1
V menu snímacího režimu vyberte položku
Image
Quality
a stiskněte směrem doprava multifunkční
volič.
2
Vyberte požadovanou volbu a stiskněte směrem
doprava multifunkční volič. Zobrazí se menu snímacího
režimu.
Tlačítko
QUAL
Stiskněte tlačítko
QUAL
a otáčejte hlavním příkazovým
voličem, až se na kontrolním panelu zobrazí požadované
nastavení kvality obrazu (pozor, nastavení položek
RAW
Compression
a
JPEG Compression
lze provádět pouze v
menu snímacího režimu).
RAW
BASIC
RAW
NORM
RAW
FINE
FINE
RAW
NORM
BASIC
Jména souborů
Snímky jsou ukládány jako obrazové soubory se jmény ve formě „DSC_
nnnn
.
xxx
”, kde
nnnn
je čtyřmístné
číslo mezi 0001 a 9999, automaticky přiřazované fotoaparátem ve vzestupném pořadí, a
xxx
je jedna z
následujících tříznakových přípon: „NEF” pro snímky NEF, „JPG” pro snímky JPEG, a „NDF” pro referenční
snímky funkce Dust Off
Ref Photo (
121–122). Snímky ve formátu NEF a JPEG zaznamenané
při nastavení kvality obrazu „NEF+JPEG” mají stejná jména souborů, ale odlišné přípony. Snímky
zaznamenané při nastavení položky
Color Space
(Nastavení barevného prostoru) na
AdobeRGB
(
50) mají jména, která začínají podtržítkem (např. „_DSC0001.JPG”). Část jména souboru „DSC” lze změnit
pomocí položky
File Naming
v menu snímacího režimu (
129).
Sample
This manual is suitable for devices