Nikon D200 user manual download (Page 38 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 221
28
Referenční informace—Kvalita a velikost obrazu
Kvalita a velikost obrazu
Kvalita a velikost obrazu společně ovlivňují velikost obrazového souboru na paměťové
kartě.
Image Quality (Kvalita obrazu)
Fotoaparát podporuje následující nastavení kvality obrazu (jednotlivá nastavení jsou
uvedena v posloupnosti klesající kvality obrazu a velikosti souboru):
Volba
Popis
NEF (RAW)
Hrubá (RAW) 12bitová data z obrazového snímače jsou ukládána přímo na
paměťovou kartu ve formátu NEF (Nikon Electronic Format).
JPEG Fine
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu JPEG, s kompresním poměrem cca 1 : 4.
*
JPEG Normal
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu JPEG, s kompresním poměrem cca 1 : 8.
*
JPEG Basic
Snímky jsou zaznamenávány ve formátu JPEG, s kompresním poměrem cca 1 : 16.
*
NEF (RAW) +
JPEG Fine
Jsou zaznamenány dva snímky, jeden snímek ve formátu NEF (RAW) a jeden snímek
ve formátu JPEG Fine.
NEF (RAW) +
JPEG Normal
Jsou zaznamenány dva snímky, jeden snímek ve formátu NEF (RAW) a jeden snímek
ve formátu JPEG Normal.
NEF (RAW) +
JPEG Basic
Jsou zaznamenány dva snímky, jeden snímek ve formátu NEF (RAW) a jeden snímek
ve formátu JPEG Basic.
* Položka
JPEG Compression
(
30) nastavena na
Size Priority
.
Kvalitu obrazu lze nastavit pomocí položky
Image Quality
v menu snímacího režimu,
nebo stiskem tlačítka
QUAL
a otáčením hlavního příkazového voliče. Kompresi obrazových
dat je možné ovlivňovat pomocí dvou položek:
RAW Compression
pro snímky formátu
NEF (RAW) (
31), a
JPEG Compression
pro snímky formátu JPEG (
30).
NEF (RAW) / NEF + JPEG
Snímky ve formátu NEF (RAW) je možné zobrazit pouze na počítači, pomocí dodávaného softwaru nebo
softwaru Nikon Capture 4 verze 4.4 a novější (volitelné příslušenství;
182). Jsou-li na fotoaparátu
přehrávány snímky, uložené ve formátu
NEF (RAW) + JPEG Fine
,
NEF (RAW) + JPEG Normal
, nebo
NEF (RAW) + JPEG Basic
, zobrazují se pouze snímky ve formátu JPEG. Při mazání snímků, zhotovených
v uvedených formátech, jsou vždy vymazány oba snímky současně – NEF i JPEG.
U snímků ve formátu NEF (RAW) nelze použít bracketing vyvážení bílé barvy. Výběrem kvality obrazu NEF
(RAW) se automaticky zruší bracketing vyvážení bílé barvy.
Kvalita obrazu, velikost obrazu a velikost obrazového souboru
Informace o počtech snímků, které lze uložit na paměťovou kartu, viz Dodatek (
196).
Sample
This manual is suitable for devices