Nikon D200 user manual download (Page 37 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 221
27
Referenční informace—Volba snímacího režimu
Při stisku tlačítka spouště se v místě počítadla snímků v hledáčku a
na kontrolním panelu zobrazí počet snímků, které lze při aktuálním
nastavení uložit do vyrovnávací paměti (v kvalitě snímků
JPEG
Fine
,
JPEG Normal
a
JPEG Basic
zobrazí displej 25 pokud je ve
vyrovnávací paměti prostor pro 25 nebo více obrázků). Toto číslo
je aktualizováno v souladu s přenosem snímků na paměťovou
kartu a uvolňováním volného prostoru ve vyrovnávací paměti. Je-li
zobrazena číslice „0“, je vyrovnávací paměť plná a snímací frekvence se zpomalí.
Velikost vyrovnávací paměti
Automatické otáčení snímků (
119)
Při použití sériového snímání platí pro všechny snímky série ta orientace, která byla použita při expozici
prvního snímku série, a to i v případě změny orientace fotoaparátu během expozice série.
Vyrovnávací paměť
Fotoaparát je vybaven vyrovnávací pamětí k dočasnému ukládání snímků, která umožňuje fotografovat v
době, kdy probíhá ukládání snímků do paměťové karty. Při plné vyrovnávací paměti dojde k zablokování
spouště až do doby, než je přeneseno dostatečné množství dat do paměťové karty, což uvolní místo pro
další snímek.
V režimu sériového snímání bude fotografování při stlačeném tlačítku spouště pokračovat
do maximálního počtu 100 snímků, i když se při plné vyrovnávací paměti
zpomalí frekvence série
snímků.
Během záznamu snímků na paměťovou kartu svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu, umístěná
vedle krytky slotu pro paměťovou kartu. V závislosti na počtu snímků ve vyrovnávací paměti může
záznam snímků trvat od několika sekund do několika minut.
Dokud kontrolka přístupu na paměťovou
kartu nezhasne, nevyjímejte paměťovou kartu a nevyjímejte resp. neodpojujte zdroj energie.
Vypnete-li
fotoaparát v okamžiku, kdy se ve vyrovnávací paměti nacházejí snímky, fotoaparát se nevypne, dokud
nejsou všechny snímky uloženy na paměťovou kartu. Pro vypnutí fotoaparátu bez zaznamenání snímků
ve vyrovnávací paměti na paměťovou kartu stiskněte během vypínání fotoaparátu tlačítko
(tlačítko
držte ve stisknuté poloze minimálně po dobu jedné sekundy po vypnutí fotoaparátu). Vybije-li se
baterie fotoaparátu v okamžiku, kdy se ve vyrovnávací paměti nacházejí snímky, zablokuje se závěrka a
snímky jsou přeneseny na paměťovou kartu.
Přibližné doby, potřebné k záznamu celé vyrovnávací paměti na 1 GB paměťovou kartu SanDisk SDCFX
(Extreme III), jsou následující (pro citlivost ekvivalentní ISO 100):
Nekomprimovaný NEF (RAW) + JPEG Basic (Large)
50 s (19 snímků)
Nekomprimovaný NEF (RAW)
50 s (22 snímků)
JPEG Fine (Large)
35 s (37 snímků)
Volná kapacita vyrovnávací paměti, indikovaná na kontrolním panelu a v hledáčku fotoaparátu, udává
pouze přibližné počty snímků. Velikost obrazových souborů komprimovaných snímků se liší v závislosti
na zaznamenávané scéně, proto jsou různé i aktuální počty snímků, které lze uložit. Další informace viz
Dodatek (
196).
Sample
This manual is suitable for devices