Nikon D200 user manual download (Page 36 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 221
26
Referenční informace—Volba snímacího režimu
Volba snímacího režimu
Snímací režim určuje, jakým způsobem fotoaparát zhotovujte snímky: po jednom, v sériích,
s použitím samospouště, resp. s použitím předsklopení zrcadla pro rychlejší odezvu a
minimalizaci vibrací.
Režim
Popis
S
Jednotlivé
snímky
Při každém stisku tlačítka spouště zhotoví fotoaparát jeden snímek. Po dobu záznamu
snímku svítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu; je-li ve vyrovnávací paměti
dostatek volného místa, je možné ihned zhotovit další snímek.
C
L
Pomalé sériové
snímání
Po dobu stisku tlačítka spouště fotoaparát zaznamenává snímky frekvencí cca
1–4 obr./s.
*
Snímací frekvencí lze nastavit pomocí uživatelské funkce d4 (
Shooting
Speed
;
158).
C
H
Rychlé sériové
snímání
Po dobu stisku tlačítka spouště fotoaparát zaznamenává snímky frekvencí až 5 obr./s.
*
Toto nastavení použijte pro fotografování pohyblivých objektů resp. pro zachycení
letmého výrazu portrétovaného objektu.
Samospoušť
Samospoušť je možné využít při pořizování autoportrétů, nebo pro redukci rizika
rozhýbání snímků pohybem fotoaparátu (
83).
M
UP
Předsklopení
zrcadla
Prvním stiskem tlačítka spouště dojde ke sklopení zrcadla, druhým stiskem tlačítka
spouště je provedena expozice snímku (nedojde-li ke stisku spouště do 30 s od
sklopení zrcadla, je závěrka spuštěna automaticky). Po expozici snímku se zrcadlo
vrátí zpět do základní polohy. Tento režim zvolte pro minimalizaci vibrací v situacích,
kdy by i nejmenší pohyb fotoaparátu mohl vést k rozhýbání snímků. Po sklopení
zrcadla do horní pozice nelze v hledáčku kontrolovat výřez snímku, zaostření a
měření expozice.
* Průměrná snímací frekvence při použití zaostřovacího režimu Continuous-servo AF, manuálního
expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky / s nebo kratšího, a dostatku volného
místa ve vyrovnávací paměti.
Pro volbu snímacího režimu stiskněte aretaci voliče
snímacích režimů a otočte voličem do požadované pozice.
Referenční informace:
Fotografování detailně
Sample
This manual is suitable for devices