Nikon D200 user manual download (Page 32 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 221
22
Příručka pro práci s fotoaparátem—Základní přehrávání snímků
Pro přehrávání snímků stiskněte tlačítko
. Na monitoru se
zobrazí poslední zhotovený snímek; další snímky je možné
zobrazit tisknutím multifunkčního voliče směrem doleva
resp. doprava.
Základní přehrávání snímků
Pro ukončení přehrávání snímků a návrat do snímacího
režimu namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.
Pro vymazání snímku, aktuálně zobrazeného na monitoru,
stiskněte tlačítko
. Zobrazí se dialog pro potvrzení. Pro
vymazání snímku a návrat zpět do přehrávacího režimu
stiskněte znovu tlačítko
. Pro návrat bez vymazání
snímku stiskněte tlačítko
nebo namáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Mazání nepotřebných snímků
Sample
This manual is suitable for devices