Nikon D200 user manual download (Page 31 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 221
21
Příručka pro práci s fotoaparátem—Základní fotografování
6
Zhotovení snímku
Pomalu a plynule domáčkněte tlačítko spouště až na
doraz pro spuštění závěrky a záznam snímku. Rozsvítí se
kontrolka přístupu na paměťovou kartu, umístěná vedle
krytky slotu pro paměťovou kartu.
Až do kompletního
dokončení záznamu snímku a zhasnutí této kontrolky
nevyjímejte
paměťovou
kartu
ani
nevyjímejte/
neodpojujte zdroj energie.
Sample
This manual is suitable for devices